Pressmeddelande -

Fördjupad information kring överklagandet av klädförbudet på Luleå-Kalaset!

Payback Sveriges överklagande av Luleå Expos och Polismyndigheten i Norrbottens beslutade kläd- och västförbud i samband med kommande helgs Luleå-Kalas gav utrymme i såväl i form av en radiointervju som i tidningar. Och, ett nytt faktum i samband med klädförbudet avslöjades också: “Förbudet gäller under den tid då festivalerna tar inträde. Under den fria delen gäller inte regeln”.

Du kan aldrig ha negativa klädregler riktade mot grupp- eller förenings kläder!

Luleå Expos vd Margit Eklund samt Luleåpolitikern Karl Petersen, arkitekten bakom kommunens olagligförklarade västförbud, kommneterar begäran om inhibition och överklagan av klädförbudet, enligt följande:

Margit Eklund säger: “Beslutet kvarstår tills styrelsen sagt något annat. Men som arrangör borde man få bestämma om gästerna ska ha röd slips eller inte”.

Karl Petersen: “Det är ju så att Luleå Kalaset är ett arrangemang där man tar inträde och då har man möjlighet att sätta vissa regler för klädsel och annat utan att bryta mot lagen. Min tolkning är att vi kan göra som en restaurang. De kan också ställa krav, som ordnad klädsel eller slipstvång”.

Bägge personerna har i princip rätt i sina uttlanden men glömmer ett viktigt faktum vilket omkullkastar deras argumentering direkt. Nämligen, det faktum att en restaurang eller annan arrangör visst kan stifta regler om kläd- eller slipstvång exempelvis, en så kallad positiv klädregel. Men, ingen form av aktör eller arrangör kan anta en klädregel som bygger på en negativ klädregel. En regel som genom dess innebörd exkluderar endast en viss kategori eller grupp av människor. Däri ligger skillnaden i att en klädregel är laglig eller olaglig.

Rättsläget till Polismyndigheten och Politikerna i Norrbottens fromma!

Det faktum att arrangörerna tar ut inträde eller ej påverkar nte på något sätt legalitetsbedömningen av ett klädförbud. Det gör med andra ord inte ett klädförbud vare sig mer eller mindre olagligt utan är bara ett sätt att blnda bort korten.

Fakta är fortfarande rörande klädförbud att sex olika domslut konsterat att såväl ett förbud mot kläder som visar grupp- eller klubbtillhörighet som ettförbud mot mc-västar är olagligt och strider mot yttrandefriheten. Domsluten har också slagit fast att såväl emblem som kläder som visar grupp- eller föreningstillhörighet är skyddade enligt en prejudicerande dom i Högsta Domstolen. Det är så enkelt vilket självklart både Polismyndigheten och politikerna i norrbotten är högst medvetna om då de förlorat rättstvisterna om klädförbud två gånger om!

LuleåKlasets klädförbud är därmed uppenbart bara ett utstuderat sätt att  kringgå såväl lag som domslut vilket är ett högst anmärkninsvärt faktum då de två parter som uppvisar detta totala förakt för lag och domslut är identiska med de som satts att försvara den demokratiska rättstaten Sverige och att upprätthålla lag och ordning! Och, hur kan det anses stå till med ett land där dess politiker och nationella polisväsende är de som bryter medvetet mot landets grundlag? Och, där samtidigt dessa två aktörer som uppsåtligt bryter mot lag och domstol, utan all form av belägg, driver sitt spel med att kalla mc-klubbar för kriminella organisationer?? Ja, det är sannerligen märkliga tider vi lever i!!

Följ Statsminister Reinfeldts påbud!

Statsminister Fredrik Reinfeldt uttlade tidigare i år i samband med en intervju om just mc-västar följande: “Vi lagför folk i enlighet med brottsbalken i Sverige. Det vill säga begår man brott kan så kan man lagföras för det. Andra typer av inskränkningar har vi ju varit aktsamma att göra eftersom det anses stå i konflikt med vår syn på yttrandefriheten”…”Det är bättre att i så fall åtgärda och lagföra den kriminalitet de står för snarare än att se över vilken klädsel de har”.

Således går Luleås politiker och Polismyndigheten i Luleå också direkt emot Statsministerns påbud om att lagföra folk enligt brottsbalken och att låta bli att försöka inskränka och begränsa den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Ännu ett viktigt faktum som jag i och med denna skrivelse hoppas media uppmärksammar! För dessa trakasserier och förföljelser av en hel kultur måste få ett stopp!

Radiointervju:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=4624002

Tidningsartiklar

http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=6299969

http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/telegram/artikel.aspx?ArticleId=6301163

Statsminister Reinfeldts uttalande:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=4491504

Peter Schjerva för Payback Sverige

 

Ämnen

 • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

 • luleå expo
 • luleå kommun
 • margit eklund karl petersén
 • nättidningen payback
 • nsd
 • p4 norrbotten
 • payback sverige
 • peter schjerva
 • piteåtidningen
 • polismyndigheten i norrbottens län

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Payback Sverige är ett bikerpolitiskt organ för opinionsbildning i form av bikerpolitiska skrivelser samt drivande av övergripande juridiska ärenden vars utgång påverkar flertalet inom bikerkulturen. Payback kommer att driva vissa ärenden själv och i andra anlita juridisk expertis.

Payback är en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal.