Pressmeddelande -

House Of Pain som ett exempel...

Tidningen Folket publicerade fredagen den 30 mars en artikel om tatueringskedjan House Of Pain under titeln: "Hells Angels satsar på tatueringsstudio" med underrubriken: "Delar av intäkterna går till mc-gänget". http://folket.se/nyheter/eskilstuna/1.690913 Då artikeln dels innehåller grova felaktigheter och dels väcker intressanta frågeställningar kommer jag här att nagelfara innehållet.

Claes-Erik Lindsten, mc-gängsexpert på länskriminalen i Stockholm, uttalar "De betalar en viss summa till Hells Angels för att få använda namnet. Hur mycket det var kommer jag inte ihåg nu. Det är en medlem i Skåne som står som firmatecknare".

Detta är uppgifter som saknar förankring i verkligheten. Hells Angels äger inte House Of Pain. Den enskilde medlemmen som i artikeln uppges vara firmatecknare är också ägare till tatueringskedjan. Således går inte intäkterna till mc-klubben utan till en enskild medlem vilket är samma fenomen som att exempelvis Carl Bildts inkomster från styrelseuppdrag och aktievinster inte tillfaller Moderaterna!

De olika uppgifterna om olika avgifter lämnar jag därhän då de saknar betydelse i sammanhanget och är en del av sedvanliga ekonomiska avtal, på samma vis som till exempel Hemglassföretagarna betalar till en centralorganisation. Återigen tillfaller de dock den enskilde personen och inte mc-klubben.

Artikeln fortsätter därefter med att Fredrik Wallén, chef för Kuten, säger: "Det är ingen jättehemlighet att det finns en koppling mellan vissa tatueringsstudior och den kriminella bikermiljön.”

Jimmy Jansson (S), vice ordförande i kommunstyrelsen, uttalar därefter: "Jag är inte förvånad över att man öppnar ett företag inom tjänstesektor – har man inte rent mjöl i påsen vill man gärna ha en kontanthantering.”

Jansson avslutar därefter med att lakoniskt konstatera: "De lyder under samma lagar som andra och så länge de sköter sig ska de behandlas lika. Däremot kan man som medborgare ta ställning till om det här är en verksamhet man vill stödja".

House Of Pain har i ett flertal olika artiklar genom åren fått klä skott för en förföljelsekampanj riktad mot Hells Angels MC detta trots att Hells Angels inte äger kedjan. House Of Pain studios har också i ett flertal fall utsatts för husrannsakningar och razzior av polismyndigeter, skatteverket med flera. Hyresvärdar till lokalerna har hotats i avsikt att säga upp hyreskontrakten med House of Pain.

Mot detta skall ställas det faktum att House Of Pain skapat en mängd arbetstillfällen och tillför statskassan betydande skatteintäkter. Varför då denna demonisering av en fullt legal verksamhet? Vad är det yttersta bakomliggande syftet? Är det så att polisen hellre vill se enskilda mc-klubbsmedlemmar drivna ut i enskild kriminalitet än att de försörjer sig legalt? En kriminalitet som i sådant fall understödjer polisens obevisade påståenden om olika klubbmedlemmars kriminalitet? Vill polisen genom kampanjer och demoniseringar förhöja den enskilda mc-relaterade kriminaliteten till att bli av sådan proportion att den i efterhand belägga redan införda satsningarna mot så kallad organiserad brottslighet och tillförda resurser i form av extra pengar och anställda till polismyndigheterna? För när regering och riksdag beslutade om resursförstärkningar och satsningen mot organiserad brottslighet tog de polisens svepande uppgifter om kriminalitetens storlek utan att begära faktiska siffror på bordet. Detta till trots att två statliga utredningar förelåg som tillsammans visade på en helt annan bild än den av polisen uppgivna. Se vidare sammanställningen över den faktiska bikerkriminaliteten över åren: http://www.payback.name/20093.html#bikerkriminaliteten   

Låt oss som ett experiment applicera och pröva samma kriminaliseringsdefiniering som används mot House Of Pain och den enskilde Hells Angels-medlemmen på Jimmy Jansson.  Jimmy Jansson var, i samarbete med polismyndigheten, mannen bakom införandet av de kommunala riktlinjerna gällande västar inom Eskilstuna krogvärld. Jimmy Jansson åkte under hösten runt på en propagandaresa för införandet av västförbud i landets kommuner, tillsammans med närpolischefen Liselotte Jergard. Jansson är således en person med oomtvistliga kopplingar till polismyndigheten. http://folket.se/nyheter/eskilstuna/1.572993

Vidare har polisen själv två internationella mc-klubbar. Ryggmärkesklubbar med gradbeteckningar och en identisk, strukturell uppbyggnad som den civila världens mc-klubbar. Polisens mc-klubbar har exempelvis gradbeteckningen Sergeant-at-Arms. En beteckning som polisen alltid låtit påskina innebär att personen ifråga är vapenansvarig inom mc-klubben!? Bikerkulturen har istället hävdat att personen ifråga är att likna vid en ordningsman, med uppgift att tillse att medlemmarna följer klubbens regler, ceremonimästare och liknande.

En enskild polismans brev, ingående i nedan länkade artikel, bekräftar också att även deras klubb drabbas av identisk definiering såsom kriminella element varför Jansson själv med direkt bevisat samarbete med Polismyndigheterna och deras underställda "kriminella mc-klubbar" borde behandlas såsom en suspekt person med kopplingar och anknytning till "kriminella mc-klubbar".

Jansson ondgör sig över att House Of Pain tillhör tjänstesektorn och menar att "har man inte rent mjöl i påsen vill man gärna ha en kontanthantering". Här går han aktivt in och beskyller House Of Pain för kriminell penningtvätt. Var har han för bevis för detta påstående? Absolut inga alls. Det är ingenting annat än lögn, förtal och grov ärekränkning! Och påståenden som absolut inte är värdiga eller korrekta i en rättsstat och i en demokrati!

Men det intressanta är ju att Jansson, såsom kommunal tjänsteman, också tillhör tjänstesektorn och lägger vi därtill de förut påtalade kopplingarna till mc-klubbar med vapenansvariga personer och som faller under västförbudskriterierna för "kriminella gäng" har vi en bild av en "suspekt person" på samma villkor och utefter identiska kriterier som används för att kriminalisera de enskilda mc-klubbsmedlemmarna.

Ja, men protesterar ni: Jansson, har ju inte begått något brott. Jo, genom att vara mannen bakom införandet av ett västförbud, som Förvaltningsrätten i en dom fastslagit bryter mot yttrandefriheten och åsiktsfriheten, har han ju överträtt Sveriges grundlag! Och, det är väl ett brott om något, eller?

Jansson är med andra ord, och utefter samma verktyg och kriterier som media och polis normalt använder sig av för att definiera mc-medlemmar som kriminella, en person som gjort sig skyldig till enskild brottslighet och som har kopplingar till "kriminella mc-gäng". När får vi därför se rubriken i Folket: Kommunalpamp har kopplingar till kriminella mc-gäng"? Och när sker den första husrannsakningen och razzian riktad mot Jimmy Jansson och hans förmodade penningtvättsverksamhet då han ju är del av en tjänstesektor som hanterar stora kontanta belopp och har föregivna ”kopplingar till kriminella mc-gäng"? För Jimmy Jansson har med samma definieringsverktyg också identiska kopplingar till "kriminella gäng" som någonsin civila mc-klubbsmedlemmar varför den fiktiva rubriksättningen samt en husrannsakning vore lika korrekt och adekvat som någonsin artikeln om och åtgärder emot House Of Pain och kedjans enskilda ägare!
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/frihetspartiet/pressrelease/view/polisens-baada-kriminella-mc-klubbar-samt-svar-fraan-polisen-i-aerendet-393598

Slutligen vill jag säga att man som medborgare också har möjlighet att ta ställning till om man vill stödja Jimmy Jansson och hans partis verksamhet. I år är det valår och alla de som tröttnat på Jimmy Jansson och hans kopplingar till "kriminella polisklubbar" och anser att hans införande av det mot yttrandefriheten och åsiktsfriheten stridande västförbudet inom Eskilstuna Krogvärld, kan välja att i fortsättningen inte stödja hans person eller det parti han företräder. Ty då han/de inte fullgjort sina skyldigheter och behandlat alla lika utan satt sig över lagen med införandet av grundlagsstridande kommunala riktlinjer bör varje demokratistödjande och rättskännande människa välja bort hans parti och istället rösta på partier som står för motsatsen: Ett rättssäkert samhälle där det offentliga samhällets företrädare respekterar rikets lagar och inte driver personliga korståg. Frihetspartiet är ett exempel på ett sådant parti...

Peter Schjerva, Nättidningen Payback

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • house of pain
  • nättidningen payback
  • eskilstuna kommun
  • jimmy jansson
  • västförbud
  • kriminella mc-gäng
  • bikerkriminalitet
  • hells angels

Nättidningen Paybacks är ABATE Sveriges officiella organ! Payback är en nättidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter.Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Jag är även ordförande för Frihetspartiet med ansvar för partiets officiella skrivelser samt adminstrationen.