Pressmeddelande -

Information: Payback Sverige har kontaktat festarrangören Luleå Expo angående klädförbuden!

Payback Sverige har kontaktat Luleå Expos ordförande Margit Eklund och informerat om rättsläget kring västförbuden och gett möjlighet för arrnagörerna att på frivillig väg stoppa väst- och klädförbuden på Norrbottens-arrangemangen. Nästa steg är rättsliga åtgärder vilka steg är genomtänkta och färdiga att sätta i aktion.

Polisen har enligt Luleå Expo och Margit Eklund inte informerat arrangören om gällande rättsläge…

Rättsläget för Luleå-Kalaset och Piteå Dansar och Ler

Luleå Expos arrangemang, Luleå-Kalaset och Piteå Dansar och Ler har antagit en policy med följande lydelse: "Personer med klädsel kopplad till de kriminella gängen kommer inte att släppas in på området".

Luleå kommuns västförbud avsåg ett förbud i samtliga kommunala lokaler samt i lokaler som ägs eller hyrs ut av kommunen. Ett förbud som i Kammarrätten förklarats strida mot yttandefriheten, mål nr: 1129-10, och där emblem och kläder förklarats vara skyddade utefter en prejudicerande dom i Högsta Domstolen, mål nr: B3203-96. HD konstaterade i domen att bärande av emblem eller uppträdande i viss klädsel är att anse som en åsiktsyttring enligt yttrandefrihetsgrundlagen. En HD-dom som har full rättsverkan över hela landet!

I Göteborg avsåg förbudet skrivningen ”För att skapa och trygga en god arbetsmiljö för restaurangens anställda och en trivsam miljö för restaurangens gäster ska restaurangen inte tillåta den speciella dresscode, till exempel västar med emblem, som förekommer inom organisationer med huvuddelen dokumenterat straffade medlemmar."  Målet var föremål för prövning i Förvaltningsrätten, mål nr: 13181-10, varefter kommunen gav upp och inte överklagade olagligförklarandet av skrivningen till högre rätt. Ett faktum som innebär att beslutet vunnit laga kraft!

I Eskilstuna klädförbuds fall avsåg skrivningen: "inte tillåtas bära kläder som visar tillhörighet till något gäng eller gruppering som kan uppfattas som kriminell. Detta för att skapa en trygg, säker och positiv miljö: I Eskilstunas fall har klädförbudet varit föremål för prövning ända upp i landets högsta domstol för dessa ärenden, Högsta Förvaltningsdomstolen mål nr: 5969-10. Klädförbudet förklarades olagligt i landets högsta domstol för förvaltningsärenden och är därför prejudicerande med fullrättsverkan över hela landet. Så även i Luleå och Piteå kommun...

Sammanfattning av rättsläget och framtida åtgärder

Samtliga domslut har således fastslagit att varje form av klädförbud inklusive mc-väst utgör en begränsning av yttrandefriheten och att en sådan begränsning strider mot yttrandefrihetsgrundlagen. Yttrandefriheten får endast begränsas med stöd av lag eller efter bemyndigande i lag. Ett sådant stöd saknas varför alla kommunala förbud mot mc-västar eller kläder som påvisar grupp- eller föreningstillhörighet strider mot yttrandefrihetsgrundlagen!

Rättsläget är således odiskutabelt och glasklart och varje överträdelse kommer att bli föremål för prövning i Europadomstolen tillsammans med ett vidhängande yrkande på ett stort skadestånd. Och, med tanke på att Sveriges domstolar i enighet fastslagit att ett kläd- eller västförbud är ogiltigt råder ingen tvekan om utgången då Sverige som stat inte rätt gärna kan hävda att landets domstolar och deras domslut är ogiltiga.

Nu är rättsläget klargjort och varje arrangör är medveten om både rättsläget och vilka åtgärder som kan komma att vidtagas med anledning av övergrepp på bikerkulturens lagstadgade rättighet att bära sina kulturegna kläder.

Peter Schjerva för Payback Sverige

 

 

 

 

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • västförbud
  • piteå och luleå kommun
  • peter schjerva
  • payback sverige
  • nättidningen payback
  • margit eklund
  • luleå expo
  • klädförbud

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Payback Sverige är ett bikerpolitiskt organ för opinionsbildning i form av bikerpolitiska skrivelser samt drivande av övergripande juridiska ärenden vars utgång påverkar flertalet inom bikerkulturen. Payback kommer att driva vissa ärenden själv och i andra anlita juridisk expertis.

Payback är en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal.