Pressmeddelande -

Överklagan och Begäran om inhibition inlämnad avseende Luleå-Kalasets klädförbud!

Klädförbud föremål för prövning på nästa veckas styrelsemöte på Luleå Expo

Idag inkom svar från Luleå Expos vd Margit Eklund. Hon tackar för informationen kring rättsläget rörande väst- och klädförbud i allmänhet och meddelar även att hon översänt informationen till bolagets styrelseordförande. Luleå Expo har ett styrelsemöte nästa vecka där klädförbudet kommer att tas upp.

Payback Sverige har överklagat beslutet och begärt inhibition

Det går dock inte avvakta utgången av styrelsemötet då vi inte i förväg kan förutsäga resultatet och då en överklagan och begäran om inhibition då är försent att yrka vid Förvaltningsrätten. Payback Sverige har därför idag, såsom juridiskt ombud för en kommunmedborgare, insänt en överklagan av beslutet om klädförbud till Förvaltningsrätten samt en begäran om inhibition av beslutet.

Vad är inhibition?

Vad är då inhibition? Förvaltningslagen 1986:223, paragraf 29, “En myndighet som skall pröva ett överklagande får bestämma att det överklagade beslutet tills vidare inte skall gälla”. Inhibition har med framgång tidigare använts av bikerkulturen för att med omedelbar verkan stoppa beslutade kommunala västförbud. Det är således ett användbart och effektivt rättsligt verktyg som nu sätts i bruk för att försöka upphäva beslutet om klädförbud i samband med nästa veckas Luleå-Kalas, den 4-6 augusti.

Peter Schjerva för Payback Sverige

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • förvaltningsrätten
  • inhibition
  • luleå expo
  • luleå-kalaset
  • margit eklund
  • nättidningen payback
  • payback sverige
  • peter schjerva
  • polismyndigheten i norrbottens län

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Payback Sverige är ett bikerpolitiskt organ för opinionsbildning i form av bikerpolitiska skrivelser samt drivande av övergripande juridiska ärenden vars utgång påverkar flertalet inom bikerkulturen. Payback kommer att driva vissa ärenden själv och i andra anlita juridisk expertis.

Payback är en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal.