Pressmeddelande -

Payback Norge!

Payback utvidgar nu sin verksamhet till att gälla även Norge. På Newsdesks pressplattform för norska journalister och media kommer norska bikerklubbar och enskilda norska bikers att beredas möjlighet att gå i svaromål kring orättfärdiga anklagelser samt delge viktig information. 

Payback Norge kommer att drivas av den i norska bikerkretsar välkände Atle som kan nås på mejladressen: atljoer@online.no

Peter Schjerva för Nättidningen Payback

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • nättidningen payback
  • payback norge
  • atle

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name