Pressmeddelande -

Payback Sverige driver anhörigärende till Europadomstolen!

Payback Sverige har såsom ombud för Beach Clubs förre ägare nu anmält Sverige till Europadomstolen för brott mot artikel 7, 11, 17 samt 18 i Europakonventionen, ärendenr: 2011-737

Svenska Staten anmäls för brott mot uppräknade artiklar enligt nedanstående:

Artikel 7: För att ha straffat medborgare utan att lagstöd föreligger.
Artikel 11: Brott mot mötes- och föreningsfriheten
Artikel 17: Förbud mot missbruk av rättigheter, i det att svenska staten utplånar en fri- eller rättighet som föreligger eller inskränker i större utsträckning än Europakonventionen medger.
Artikel 18: Svenska staten har tillåtit inskränkningar som inte medges i Europakonventionen samt tillämpat sådana inskränkningar i andra syften än vad Europakonventionen medgiver.

Bakgrund till anmälan

En person har förvägrats ”Utökat serveringstillstånd” uteslutande på grund av koppling/anknytning till en klubbansluten person. Kopplingen bestod av att ägaren var bror till klubbmedlemmen.

Ärendet är dock mycket större än så, då det kommer att föranleda en prövning huruvida hela anknytnings- och kopplingsbegreppet har stöd i Europakonventionen. Vinner vi målet kan inte heller ärenden som Hällungen-fallet längre användas mot klubbmedlemmar eller deras anhöriga. Därför är ärendet av stor principiell betydelse likaväl som av diirekt övergripande karaktär för hela bikermiljön. Ärendet berör vidare bikermiljöerna i hela Europa då Europadomstolens utslag är prejudicerande. Ett faktum som innebär att utslaget kommer att vinna rättslig verkan i samtliga EU:s medlemsstater.

Dagens Juridiks tidigare artikel i ämnet:
http://www.dagensjuridik.se/2010/08/domstol-uteslutet-att-krogar-med-koppling-till-hells-angels-ska-ha-serveringstillstand

Den utsattes egen historia:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisens-arbetsmetoder-vidimeras-av-stigmatiserad-anhoerig-352275

Peter Schjerva för Payback Sverige

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • polistrakasserier
  • beach club
  • europadomstolen
  • europakonventionen
  • payback sverige

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Payback Sverige kan sägas vara ett bikerpolitiskt organ för opinionsbildning i form av bikerpolitiska skrivelser samt drivande av övergripande juridiska ärenden vars utgång påverkar flertalet inom bikerkulturen. Payback kommer att driva vissa ärenden själv och i andra anlita juridisk expertis.