Pressmeddelande -

Payback Sverige publicerade ett inlägg i västförbudsdebatten!

Payback Sverige publicerade under onsdagen ett inlägg kring västförbudsfrågan på Östersundsposten.

Om MC-västar på krogen

Östersundsposten speglar i fyra olika artiklar ämnet västförbud. Företrädare för kommunen, Diskrimineringsombudsmannen, polisen och två olika föreningar får komma till tals och ge sin syn på saken. Jag skulle dock vilja nyansera bilden med ytterligare fakta.

Bikerkulturen accepterar inte ett västförbud!

Bikerkulturen har aldrig, såsom sägs i artiklarna, accepterat ett västförbud då ett västförbud utgör en otillåten, negativ särbehandling. Ett försök att exkludera bikers från samhället och krympa livsrummet för kulturens medlemmar. Vi har således inte accepterat förbudet och kommer heller aldrig att göra så!

Anledningen till att bikers till synes lättvindigt accepterar avvisningar är istället de pågående rättsprocesserna samt det faktum att bikers inte är de våldsskapande individer som polisen länge försökt utmåla oss som. Bikers ställer inte till en scen eller ett slagsmål för att komma in på krogen. Bikers låter sig avvisas men accepterar för den skull inte den negativa särbehandlingen. Vi är en del av samhället och har enligt grundlagen exakt samma fri- och rättigheter som alla andra medborgare!

Payback Sverige har polisanmält två krogar för brott mot yttrandefriheten!

Anledningen till att bikers inte bråkar vid krogavvisningar får istället sökas i det faktum att bikers, i motsats till vad polisen påstår, faktiskt accepterar de demokratiska spelreglerna i Sverige! Utsätts vi för trakasserier, förföljelse och negativ särbehandling tillgriper vi de verktyg som samhället givit alla sina medborgare. Vi för en juridisk kamp för våra rättigheter i domstolarna. Och, vi är beredda att föra kampen till högsta instans i Sverige och vidare till Europadomstolen.

I fallet med mc-västar har Payback Sverige i samarbete med en mc-klubb polisanmält två enskilda krogar för att få till en prövning över hela linjen rörande legaliteten i alla former av västförbud. Anmälan avser i detta fall inte diskrimineringslagen utan riktar sig istället direkt på brott mot yttrandefriheten. För sex olika domstolsutslag har i fallen rörande de kommunala västförbuden entydigt fastslagit att mc-västar är skyddade enligt yttrandefriheten och att yttrandefriheten endast får begränsas genom stöd av eller bemyndigande i lag vilket inte är fallet med ett västförbud. Och, vinner vi denna kamp så blir också per automatik alla förbud, såväl kommunala som på privata krogar, i ett slag olagliga. Och, vi kommer att vinna för vi kämpar med lagen och rätten på vår sida!

Peter Schjerva för Payback Sverige 

Länk till insändarartikeln:
http://op.se/opinion/insandare/1.3703354-om-mc-vastar-pa-krogen
           

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • mc-västar
  • nättidningen payback
  • östersundsposten
  • payback sverige
  • peter schjerva
  • västförbud

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Payback Sverige är ett bikerpolitiskt organ för opinionsbildning i form av bikerpolitiska skrivelser samt drivande av övergripande juridiska ärenden vars utgång påverkar flertalet inom bikerkulturen. Payback kommer att driva vissa ärenden själv och i andra anlita juridisk expertis.

Payback är en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal.