Pressmeddelande -

Polisen går som väntat fri för systemhotande bombhot!

Åklagare Pär G. Lindell vid Skämtenheten för Polismål, lägger som väntat ner förundersökningen rörande bombhotet mot NSD. Ett bombhot som konstaterats vara avsänt från en dator i Luleå polishus! Enheten som har som motto att hellre fria än fälla alla anmälda poliser uttalar: "Beslutet grundas på att ytterligare utredning inte kan förväntas leda fram till att brott kommer att kunna styrkas, riktat mot någon polisanställd".

Beslutet innebär att Polismyndigheten i Norrbotten återtar det fortsatta ansvaret för utredningen. Länspolismästare Håkan Karlsson säger: "Många medarbetare har känt sig kollektivt misstänkliggjorda vilket är djupt olyckligt med tanke på det mycket goda polisarbete som utförs runt om i hela länet".

NSD:s chefredaktör Anders Ingvarsson tar också märkvärdigt enkelt på bomhotet och konstaterar: "Otroligt synd att vi inte får reda på vem som gjort det"..."Jag vill att den person som gjort det här ska åka fast. Men de har undersökt alla datorer och jag förstår att det är svårt att göra mer" Slutligen uttalar Ingvarsson tvivel över den fortsatta utredningen: "Alla försök är bra, men samtidigt hoppas jag att experterna har gjort ett bra jobb hittills och då borde de ha hittat något redan".

Personlig kommentar

Beslutet var ju tyvärr högst väntat. För då det är närmast en omöjlighet att få en enskild polisman fälld för mindre allvarliga brott, hur skulle det då gå till att fälla en polis för ett brott som är tillhör de allvarligaste anklagelser som någonsin riktats mot en enskild polisman i allmänhet och polisväsendet i synnerheti Sverige? Det finns ju inte på kartan och den åklagare som skulle våga driva ett sådant mål med avsikt att fälla polisen för ett sådant brott existerar helt enkelt inte i Sverige idag.

Jag skrev den 23 november en artikel över medias svängning när det visade sig att bombhotet inte kom från de parter som NSD, inte minst, drivit en hetsjakt emot utan från själva polisväsendet: "Den höga svansviftningen förbyttes därefter över en natt till en slokande, skrumpen liten svansstump, så fort det uppdagades att hotet i själva verket var avsänt inifrån själva polishuset! I ett enda ögonblick gick media ifrån att prata om att aldrig ge efter för”kriminella”, ett hot mot demokratin, kampen mot de mörkerkrafter, vårt publicistiska engagemang och att aldrig låta sig tystas, till att just det – tystna! Plötsligt är bomhotet inget hot mot demokratin och de som bombhotat är inte längre kriminella. Det publicistiska engagemanget är som bortblåst och kampen mot mörkerkrafter läggs ner! Media lägger sig platt och ger direkt efter för den uppenbart kriminella organisation, som polisen är".

Det är en stor en stor skam för ett land att polisen ostraffat kan få rikta ett bomhot mot en nyhetsredaktion och komma undan med det! Polisen har länge ondgjort sig över systemhot mot demokratin och tryckfriheten men när de själva tas med handen i kakburken är visst inte tryckfriheten eller demokratin vare sig särskilt viktig eller hotad längre!

Jag kan bara uttrycka min djupa avsky över både den enskilde polisman som gjort sig skyldig till bombhotet samt den skämtenhet och det polisväsende som skyddar dessa förbrytare inom sin kår! Och, konstatera att vi har idag ett samhälle där polisen kan göra sig skyldig till de grövsta av brott och likväl komma undan med det! Ett land där en sund människa inte längre kan känna stolthet över sitt land och medborgarskap utan istället skäms över den korrupta och polisstyrda hyckeldemokrati Sverige idag utvecklats till att vara!

Källor: http://www.polisen.se/Varmland/sv/Aktuellt/Pressmeddelanden/Norrbotten/Forundersokningen-angaende-hotet-mot-NSD-laggs-ned/
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=5837740#forum

Relaterade artiklar: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/naer-polisen-visar-sig-vara-skurken-eller-polisen-media-sant-525846

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/bombhotet-kom-fraan-polishuset-enligt-utredande-aaklagare-515238

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/folk-doer-som-flugor-i-polisens-naerhet-529021 

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-bombhotade-norrlaendska-socialdemokraten-509118

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/om-polisens-olaga-hot-och-selektiva-naeringsfoerbud-523227 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • åklagare pär g. lindell
  • chefredaktör anders ingvarsson
  • systemhot
  • riksenheten för polismål
  • anders ingvarsson
  • nsd
  • polisstyrda hyckeldemokrati
  • olaga hot
  • nättidningen payback

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name