Pressmeddelande -

Polisen tar Paybacks verksamhet på djupaste allvar! Huvudskyddsombud skickar kopia på internmejl!

Polisen har de senaste två dagarna kritiserats hårt i Ekot för att de enskilda polisanställda inte gör internanmälningar över fel och brister i organisationen. Idag fick Payback ett internt meddelande från huvudskyddsombudet riktat till polisanställda rörande vikten av att göra fler sådana polisanmälningar.

Att ett sådant mejl från huvudskyddsombudet utgår till Payback Sverige som enda mottagare utöver de polisanställda visar vilken vikt Huvudskyddsombudet lägger vid att förmå enskilda polismän att göra fler anmälningar men framförallt att Payback Sverige, såsom den part som framförallt anmält en rad brister och felaktiga handlanden från polismyndigheternas sida gentemot bikers, ses som en mycket viktig part att sprida information till när Polisens huvudskyddsombud faktiskt handlar helt enligt reglerna och verkligen gör sitt jobb! Bra jobbat och fortsätt på den vägen!

Paybacks mejladress anges först och därefter kommer meddelandet på sidan 7.

Polismejlet

Länk till Ekots artiklar på nätet:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5303008

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5301467

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • huvudskyddsombud
  • payback sverige
  • peter schjerva
  • polisens internanmälniingar

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name