Pressmeddelande -

Svar på Stadsbyggnadsnämndens Yttrande till JO inlämnat! Polisanmälningar mot västförbuden fortsatt under utredning!

Angående JO-utredningen mot Eskilstuna Kommuns Stadsbyggnadsnämnd

Payback Sverige är juridiskt ombud i tre olika ärenden som är föremål för utredning hos JO. Ett ärende berör polisövergreppen i samband med julfesten hos Punisher MC för inbjudna vänner. Ett andra ärende berör legaliteten för polisen att väldigt frekvent under sex års tid trakassera och kontrollera en enskild klubbmedlem. Ett tredje berör ärendet kring Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstunas beslut att vitesförelägga en tavla på enställning innanför ett fönster!?? Ett ärende där Stadsbyggnadsnämnden redan tidigare anmodats att inkomma med ett förnyat svar då det inlämnade inte besvarade de frågeställningar JO krävt.

I det förnyade svaret från Eskilstuna Kommun ingår en kronologisk redogörelse över ärendebehandlingen vilken är liktydig med just de dokument som ligger till grund för JO-anmälan och som därvid också är också föranlett JO-utredningen i det första skedet då nämnden vägrade att efter rättidsprövning sända överklagan vidare till korrekt instans.

Payback Sverige har nu i samarbete med D.M.C Ek.förening inlämnat svar på nämndens torftiga yttrande till JO och avvaktar nu beslut.

Angående polisanmälningarna mot enskilda ordningsvakter och poliser

När det gäller de fem fall av västförbud, personförbud och föreningsförbud som inlämnats utefter samarbete med Trollbikers MC och Hells Angels-sfären i Luleå finns ingenting nytt att rapportera vilket innebär att Internutredningsenheten fortsatt utreder. I dessa fallen framgår klart och tydligt ifrån ordningsvakters vittnesmål att det föreligger olagliga avtal mellan krog och polis samt vilken enskild polisman som är ansvarig för avtalen. I alla ärenden är enskilda polismän och ordningsvakter föremål för polisanmälan.

Mer angående JO-utredningen mot Eskilstuna kommuns Stadsbyggnadsnämnd:
http://www.payback.name/?p=7927

Mer om polisanmälningarna gällande västförbud:
http://www.payback.name/?p=8363

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Ämnen

 • Brott, juridik, rättsfrågor

Taggar

 • fem fall av västörbud
 • hells angels mc
 • jimmy jansson
 • jo
 • justitieombudsmannen
 • payback sverige
 • personförbud och föreningsförbud
 • peter schjerva
 • polisanmälan mot enskilda polismän och ordningsvakter
 • stadsbyggnadsnämnden i eskilstuna kommun
 • trollbikers mc

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name