Gå direkt till innehåll
Blodcancerförbundet sätter kronisk blodcancer på kartan i samband med blodcancermånaden september

Pressmeddelande -

Blodcancerförbundet sätter kronisk blodcancer på kartan i samband med blodcancermånaden september

Sex föreläsningseftermiddagar på vart och ett av Sveriges sex regionala cancercentrum (RCC) med syftet att öka kunskapen om kronisk blodcancer bland patienter, närstående, vården och allmänheten. Det är tanken bakom den landsomfattande informationssatsningen Föreläsningsturné Kronisk Blodcancer som Blodcancerförbundet lanserar den 26e augusti med en temadag i Visby. 

Målet med Föreläsningsturné Kronisk Blodcancer är att belysa de forskningsframsteg som lett till att man numera talar om majoriteten av de blod- och blodcancersjukdomar som behandlingsbara, kroniska tillstånd. Detta samtidigt som Blodcancerförbundet med denna unika informationssatsning planerar att belysa de utmaningar man som kroniskt cancerberörd möter i dagens Sverige. 

Föreläsningsturné Kronisk Blodcancer lanseras i samband med den officiella blodcancermånaden september och består av sex separata temadagar som kommer att arrangeras på lördagseftermiddagar mellan ca 13.15-17.00. De orter/datum som omfattas av projektet är:

  • Visby den 26e augusti
  • Lidköping den 2a september
  • Hässleholm den 9e september
  • Norrköping den 23e september
  • Uppsala den 30e september
  • Umeå den 7e oktober

Alla med ett intresse av att lära sig mer om blod- och blodcancersjukdomar, forskning inom blodcancerområdet och livet som kroniskt blodcancerberörd är varmt välkomna att anmäla sig till Föreläsningsturné Kronisk Blodcancer via denna länk

Samtliga arrangemang är gratis och vi bjuder förutom på kunskap från några av de mest välrenommerade läkarna inom hematologin i Sverige självklart även på fika. Ta chansen och träffa andra berörda för att få stöd, utbyta erfarenheter och umgås samtidigt som du bättrar på dina kunskaper om kronisk blodcancer! 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Christian Pedersen

Förbunds- och Affärsutvecklingsansvarig

Blodcancerförbundet

070 273 89 72 / christian@blodcancerforbundet.se

Föreläsningsturné Kronisk Blodcancer sker med ekonomiskt stöd av AbbVie, Bristol-Myers Squibb (BMS), Gilead, Incyte, Janssen, NordicInfu Care, Novartis, Pfizer och Roche

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Blodcancerförbundet är en rikstäckande ideell patientorganisation med verksamhet i hela landet. Vi representerar dussinet olika blod- och blodcancerdiagnoser och ser oss själva som de blodcancerberördas röst utåt. Våra huvudsakliga mål är en god och jämlik vård (inklusive rehabilitering) för landets blodcancerpatienter, en ökad satsning på blodcancerforskning samt att sprida kunskap om hur det är att leva med en blodcancerdiagnos. 

Nätverket mot cancer i sin tur är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Denna intressepolitiska påverkansorganisation arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. De övergripande frågorna som bedrivs är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter. 

Relaterat innehåll

Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på riksnivå. Tillsammans vill vi – genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter riktade mot politiker, opinionsbildare och allmänhet – lyfta viktiga gemensamma frågor kring cancervården. Våra huvudfrågor är stärkta patienträttigheter, en rättvis cancervård och mer resurser till cancerprevention.

Nätverket mot cancer
Hamngatan 15B
172 66 Sundbyberg
Sverige