Pressmeddelande -

Fotografiutställning under Almedalsveckan! "Vem ser patienten i cancervården?

Pressrelease Stockholm den 27 juni 2011

Fotografiutställning under Almedalsveckan! "Vem ser patienten i cancervården?" – en utställning som på olika sätt och i olika tekniker visar på en glimt av det som en människa upplever när hon blir en patient med cancer. Sju elever på Nordens Fotoskola medverkar i utställningen. Eleverna har bjudits in av Nätverket mot cancer.

Under arbetets gång har eleverna träffat representanter från Nätverket mot Cancer för att försöka sätta sig in i och förstå vad en cancerdiagnos och behandling kan innebära. Medverkande elever är Katja Annola, Kenny Bengtsson, Lisa Irvall med fotografier och Evelina Carborn, Gustav Hugosson, Viktor Johansson, Andreas Nilsson med kortfilmen Glädjeverkstan.

- Något som berörde eleverna starkt var den skörhet och sårbarhet de såg hos de cancersjuka, att inte längre vara en människa utan bli en anonym patient. Men också att det finns hjälp, att det kan gå bra. Ljusglimtar som Clownerna som intervjuas i filmen Glädjeverkstan eller som en av eleverna skriver om sin pappa som fått diagnosen cancer, säger Bertil Bäckström, projektledare för utställningen.

”Idag är min far på väg tillbaka berättar Lisa Irvall, en av de utställande studenterna."

Även om du får beskedet att du har cancer, betyder det inte att du inte kan bli frisk med rätt vård. Utställningen visas i samband med Nätverkets mot cancer seminariedag den 7 juli under Almedalsveckan.

Medverkande under dagen är bland annat Ingrid Lennerwald (s) Region Skåne; Lars Joakim Lundquist (m) Stockholms läns landsting; Ursula Tengelin, generalsekreterare Cancerfonden samt företrädare för olika patientorganisationer.

Utställningen invigs den 7 juli klockan 16.30 på Strand Hotel, Strandgatan 34 i Visby av Therese Kärrman, nybliven ordförande för Nätverket mot gynekologisk cancer.

Efter det att utställningen visats i Visby under Almedalsveckan sommaren 2011 kommer den att turnera runt om i Sverige och bland annat visas på Världscancerdagen den 4 februari 2012.

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Nu jobbar vi vidare för att se till att politikerna håller vad de lovat när det gäller cancervården även efter valet. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter

För mer information kontakta:

Utställningen: Bertil Bäckström, tel. 0704 25 44 21, bertil.1957@gmail.com

Seminarier och Nätverket mot cancer: Katarina Johansson, tel. 070 572 60 80, katarina.johansson@natverketmotcancer.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • cancer
  • cancerläkare
  • cancerpatient
  • cancervård
  • nordens fotoskola

De riksorganisationer som ingår i Nätverket mot cancer är: Blodcancerförbundet, ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, Lungcancerföreningen Stödet, Nätverket mot Gynekologisk Cancer, RMT Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka samt Svenska Hjärntumörföreningen. Samtliga cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer är välkomna att ingå i nätverket. www.natverketmotcancer.se

Relaterat innehåll

Relaterade event