Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Granskning av cancervården i riksdagspartiernas budgetar för 2017

Beredskap att hantera framtidens cancervård saknas i riksdagspartiernas budgetförslag, enligt Nätverket mot cancers granskning.

Regeringen toppar listan i årets budgetgranskning, genomförd av Nätverket mot cancer. Tydliga problembeskrivningar samt konkreta reformer var det som avgjorde när regeringen fick bäst betyg. Men generellt saknas långsiktiga förslag och ett samlat grepp hur cancervården ska finansieras när fler svenskar beräknas få cancer och leva längre med sin sjukdom.

Nätverket mot cancer har granskat alla riksdagspartiers budgetförslag för 2017. Granskningen visar att det finns stora skillnader bland partierna när det kommer till cancervården, vilket fokus de har och vilka konkreta åtgärder de vill genomföra.

— Granskningen syftar till att lyfta fram vikten av satsningar för att klara av de utmaningar som cancervården står inför i dag och i morgon. Det är bra att partierna visar förståelse för cancervården, men när det kommer till konkreta åtgärder skiljer partierna sig åt mycket, säger Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer.

Den kvalitativa granskningen genomfördes utifrån tre kriterier som Nätverket mot cancer prioriterar i arbetet med att förbättra cancervården. Kriterierna är: insatser för att motverka den ojämlika cancervården, kunskap om patientens behov och rättigheter samt beredskap för att långsiktigt kunna ge den bästa cancervården.

— För att skapa den bästa vården för dagens och morgondagens cancerpatienter krävs att beslutsfattare har kännedom om att antalet cancerfall ökar och att fler kommer att leva längre med sin cancer. För att klara av detta kommer mer resurser till vården att behövas. Tråkigt nog visar vår granskning att denna beredskap saknas. Vi vill därför att riksdagspartierna samlas över blockgränsen för att ta ett samlat grepp om cancervården, säger Katarina Johansson.

Detta är andra gången som Nätverket mot cancer har granskat riksdagspartiernas budgetförslag. Hela granskningen redovisas i bifogad PDF-fil.

Mer information om Nätverket mot cancers arbete för en bättre cancervård finns på: http://www.natverketmotcancer.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter.

De riksorganisationer som ingår är: Barncancerfonden, Blodcancerförbundet, Cancerföreningen PALEMA, Cancerkompisar, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Lungcancerföreningen, Njurcancerföreningen, Nätverket mot gynekologisk cancer, Sarkomföreningen samt Svenska Ödemförbundet. www.natverketmotcancer.se

Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på riksnivå. Tillsammans vill vi – genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter riktade mot politiker, opinionsbildare och allmänhet – lyfta viktiga gemensamma frågor kring cancervården. Våra huvudfrågor är stärkta patienträttigheter, en rättvis cancervård och mer resurser till cancerprevention.

Nätverket mot cancer
Hamngatan 15B
172 66 Sundbyberg
Sverige