Gå direkt till innehåll
Socialminister Lena Hallengren (S) på Nätverket mot cancers seminarium
Socialminister Lena Hallengren (S) på Nätverket mot cancers seminarium

Pressmeddelande -

Hoppfullt om HPV-vaccinering för pojkar till hösten

Socialminister Lena Hallengren (S) har nu gett besked om HPV-vaccinering (humant papillomvirus) för pojkar. 

På Nätverket mot cancers seminarium i Almedalen igår, sa hon att ”ingen säger emot” att även pojkar ska skyddas och vaccineras. Men att det har saknats pengar.

-Eftersom det alltid är en budgetfråga när man ska ålägga en uppgift i det här fallet till regionerna som kostar pengar, då bör det finansieras. Och det gör man i samband med budget varje år, det fanns inga pengar i den budget som riksdagen beslutade om före jul. Nästa budgettillfälle är i höst, och då hoppas jag kunna ge besked, sa Lena Hallengren. 

-Det är tydligt att socialministern vill genomföra detta, och vi utgår nu ifrån att det blir klart i och med budgeten i höst, säger Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer.

Sedan 2012 erbjuds svenska flickor HPV-vaccinering som skydd mot bland annat livmoderhalscancer. Men vaccinet skyddar även mot cancer i svalg, penis och anus orsakad av HPV.

Kontakt:

Margareta Haag, ordförande: 070-497 49 09

Presskontakt: Lena Bergling, 070 2345 158, Annika Eliasson, 0702 35 43 35

Ämnen

Kategorier


Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter.

De riksorganisationer som ingår är: Barncancerfonden, Blodcancerförbundet, Cancerföreningen PALEMA, Cancerkompisar, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Lungcancerföreningen, Njurcancerföreningen, Nätverket mot gynekologisk cancer, Sarkomföreningen samt Svenska Ödemförbundet. www.natverketmotcancer.se

Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på riksnivå. Tillsammans vill vi – genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter riktade mot politiker, opinionsbildare och allmänhet – lyfta viktiga gemensamma frågor kring cancervården. Våra huvudfrågor är stärkta patienträttigheter, en rättvis cancervård och mer resurser till cancerprevention.

Nätverket mot cancer
Hamngatan 15B
172 66 Sundbyberg
Sverige