Gå direkt till innehåll
Kraftens hus i Borås kommer att få långsiktig delfinansiering

Pressmeddelande -

Kraftens hus i Borås kommer att få långsiktig delfinansiering

Kraftens hus i Borås kommer att få långsiktig delfinansiering från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, som avsätter 1 miljon kronor per år från 2022. Dessutom avsätts under 2022 1 miljon till uppstart av ett Kraftens hus även i Göteborg.

Kraftens hus i Borås öppnade 2018 efter ett patient-och närståendeinitiativ för att på nya sätt möta psykosociala behov hos cancerberörda. Verksamheten drivs som en ideell förening i tätt samarbete med Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs sjukhus, och andra samhällsaktörer som finns i en cancerdrabbads livssituation.

En utvärdering visar på goda resultat där Kraftens hus av cancerberörda beskrivs som en läkande plats där det informella samtalet och gemenskap är ett av de mest centrala värdena.

Modellen bygger på en integration av samhällets resurser och en samverkan mellan användare, offentligt och privat, och modellen har väckt intresse nationellt och nominerats till flera innovationsutmärkelser.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har bidragit till verksamhetens basfinansiering ända sedan starten, och har under åren 2018-2021 bidragit med 1 miljon kronor per år. Denna delfinansiering är nödvändig för att kunna fortsätta driva och utveckla verksamheten. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har idag beslutat att ge Kraftens hus i Borås en långsiktig delfinansiering, vilket vi ser som mycket betydelsefullt för verksamhetens utveckling.

Målet är också att medverka till en spridning av konceptet och att kunna erbjuda cancerberörda i hela Västra Götalandsregionen tillgång till ett Kraftens hus. Ett arbete är påbörjat för att undersöka förutsättningarna för ett Kraftens hus i Göteborg som nästa steg. För 2022 avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 1 miljon kronor som delfinansiering av detta uppstartsarbete.

För mer information kontakta gärna:

Carina Mannefred, verksamhetsledare 070 606 7000

Pia Bredegård, ordförande 070 269 3945

Med hälsningar från Carina

Carina Mannefred

verksamhetsledare

Ämnen

Kategorier


Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter.

De riksorganisationer som ingår är: Barncancerfonden, Blodcancerförbundet, Cancerföreningen PALEMA, Cancerkompisar, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Lungcancerföreningen, Njurcancerföreningen, Nätverket mot gynekologisk cancer, Sarkomföreningen samt Svenska Ödemförbundet. www.natverketmotcancer.se

Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på riksnivå. Tillsammans vill vi – genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter riktade mot politiker, opinionsbildare och allmänhet – lyfta viktiga gemensamma frågor kring cancervården. Våra huvudfrågor är stärkta patienträttigheter, en rättvis cancervård och mer resurser till cancerprevention.

Nätverket mot cancer
Hamngatan 15B
172 66 Sundbyberg
Sverige