Gå direkt till innehåll
Nätverket mot cancer och Doktorn inleder samarbete inför Världscancerdagen 4 februari

Pressmeddelande -

Nätverket mot cancer och Doktorn inleder samarbete inför Världscancerdagen 4 februari

Som en av landets största sajter inom medicin och hälsa har Doktorn lång erfarenhet av att arbeta med cancerfrågor och cancerrelaterad kunskap. Nu inleds ett samarbete mellan Nätverket mot cancer och Doktorn inför och under Världscancerdagen 4 februari.

-Många av våra mest lästa artiklar berör området cancer och för oss känns det naturligt att gå in som mediapartner i något så viktigt som Världscancerdagen. Vi ska gemensamt försöka få dessa frågor att spridas bredare genom tidningsartiklar, artiklar på webben, film på våra tv-skärmar i väntrummen och även genom att faktiskt fysiskt närvara på Världscancerdagen. Det blir en debut för oss, som visserligen har haft en del samarbeten med patientföreningar och organisationer förut men det här blir första gången vi går in som officiell mediapartner, säger Anders Åker, chefredaktör på Doktorn, som drivs av Add Health Media. 

-Det känns bra att Doktorn nu är med och kan sprida de här frågorna och hjälpa oss att nå ut till fler, Margareta Haag.

En längre intervju med Margareta Haag och Anders Åker finns att läsa här.

För mer information:

Add Health Media: Anders Åker, chefredaktör, anders.aker@addhealthmedia.com 0703-648 422

Nätverket mot cancer: Margareta Haag, ordförande, margareta.haag@natverketmotcancer.se 070-497 49 09.

Presskontakt: Lena Bergling, 070-2345 158, Annika Eliasson, 0702-35 43 35. info@rmpmedia.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter.

De riksorganisationer som ingår är: Barncancerfonden, Blodcancerförbundet, Cancerföreningen PALEMA, Cancerkompisar, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Lungcancerföreningen, Njurcancerföreningen, Nätverket mot gynekologisk cancer, Sarkomföreningen samt Svenska Ödemförbundet. www.natverketmotcancer.se

Relaterat innehåll

Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på riksnivå. Tillsammans vill vi – genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter riktade mot politiker, opinionsbildare och allmänhet – lyfta viktiga gemensamma frågor kring cancervården. Våra huvudfrågor är stärkta patienträttigheter, en rättvis cancervård och mer resurser till cancerprevention.

Nätverket mot cancer
Hamngatan 15B
172 66 Sundbyberg
Sverige