Gå direkt till innehåll
Nätverket mot cancer vill ge alla rätt till en rökfri miljö

Pressmeddelande -

Nätverket mot cancer vill ge alla rätt till en rökfri miljö

Trots att alla i dag känner till att det är skadligt för hälsan att använda tobak så fortsätter ändå människor att röka och snusa. Och trots att rökning är accepterat på allt färre platser i samhället så fortsätter många att röka. Allra viktigast är denna fråga för de som har minst inflytande över var och under vilka förhållanden de vistas; barnen.

Nätverket mot cancer ser det därför som en viktig preventiv uppgift att lyfta fram farorna med att använda tobak och hur viktigt det är att sluta - eller helst av allt - aldrig börja röka eller snusa. 

– Vi vet att tobak spelar en stor roll för uppkomsten av en rad cancersjukdomar. Sambandet mellan rökning och lungcancer är känt sedan länge. Men de flesta verkar inte känna till att rökning även ökar risken för bland annat cancer i strupen och munhålan, urinblåsan, njurarna, magsäcken, livmodern, livmoderhalsen, brösten, bukspottkörteln och tjocktarmen, säger Katarina Johansson, samordnare för Nätverket mot cancer. 

Av de många kemiska ämnen som kommer in i blodomloppet när man röker är ett sextiotal bevisat cancerframkallande. Vid låg ålder utgör passiv rökning en extra risk och följderna kan vara allt från allergier till plötslig spädbarnsdöd.  

Rätt till en tobaksfri uppväxt
Nätverket mot cancer anser att alla vuxna har en självklar skyldighet att inte utsätta barn för skadlig cigarettrök. Enligt både FN:s Barnkonvention och Tobakskonvention har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa och till en tobaksfri uppväxt och framtid. 

Enligt Folkhälsoinstitutets årliga rapport röker elva procent av befolkningen dagligen, vilket innebär en stadig nedgång under senare år. 2004 rökte 16 procent av svenskarna, och 2010 rökte 13 procent. Nedgången gäller både män och kvinnor i alla åldrar utom de yngsta kvinnorna där rökningen istället ökar. Bland unga kvinnor rökte 10 procent dagligen 2009 och 13 procent förra året. 

Unga tjejer röker allt mer
– Det är glädjande att rökningen minskar totalt, men samtidigt oroande att den ökar bland unga kvinnor och tonårsflickor. Man kan fråga sig varför. Enligt Folkhälsoinstitutets undersökning från 2011 Tonåringar och tobak, har många unga kunskapsluckor när det gäller effekterna av att röka och snusa. Så det är jätteviktigt att vi fortsätter att berätta om farorna. Vi vuxna måste ta på oss ansvaret att se till att unga aldrig börjar röka, säger Katarina Johansson. 

Varannan rökare dör i förtid
Varannan rökare som debuterat i tonåren avlider långt i förtid av sin rökning. Den som börjar röka i tonåren löper tre gånger större risk än andra att dö en för tidig död redan mellan 35 och 69 år. I högre åldrar är risken dubbelt så stor som för icke rökaren.

Även för personer som har drabbats av cancer är vinsterna med att sluta röka stora. Förutom att man förbättrar sin hälsa och motståndskraft, så biter många cancerbehandlingar bättre på patienter som inte röker. 

Nej tack tobak!
Nätverket mot cancer har startat en sida NEJ TACK TOBAK! För att samla information om tobaksmissbruk och hur rökning påverkar barn och unga. All information är faktagranskad av professor Roger Henriksson, chef för Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, och professor Hans Gilliam, Institutionen för hälsovetenskap, Karolinska Institutet. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


De riksorganisationer som ingår i Nätverket mot cancer är: Blodcancerförbundet, Cancer- och Trafikskadades Riksförbund CTRF, ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, Lungcancerföreningen Stödet, Nätverket mot Gynekologisk Cancer, Svenska hjärntumörföreningen samt Svenska Ödemförbundet. Samtliga cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer är välkomna i nätverket. www.natverketmotcancer.se

Relaterat innehåll

Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på riksnivå. Tillsammans vill vi – genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter riktade mot politiker, opinionsbildare och allmänhet – lyfta viktiga gemensamma frågor kring cancervården. Våra huvudfrågor är stärkta patienträttigheter, en rättvis cancervård och mer resurser till cancerprevention.

Nätverket mot cancer
Hamngatan 15B
172 66 Sundbyberg
Sverige