Pressmeddelande -

​Nätverket mot cancers ordförande på listan över Medtechvärldens mäktigaste 2017

Medicinteknik är en del av lösningen på framtidens vårdutmaning. Politiska beslut, vårdens strategier för framtiden och många människors personliga engagemang är avgörande för hur människor kommer att vårdas i framtiden. 

De som tagit plats på listan är enligt MedTech de människor inom forskning, industri, vård och samhälle som just nu har mest makt och ansvar för framtidens vård och tillgång till klok medicinteknik. Listan toppas av Läkarförbundets tidigare VD Catarina Andersson Forsman, idag generaldirektör för Läkemedelsverket. 

På plats 58 på listan hittar vi Katarina Johansson, ordförande den intressepolitiska paraplyorganisationen Nätverket mot cancer. Detta med motiveringen att Katarina Johanson är ordförande i Nätverket mot cancer med uppgift att öka samverkan mellan de föreningarna för anhöriga och patienter med cancer. 

Nätverket mot cancer är självklart glada över att det viktiga arbete vi gör för alla landets cancerberörda uppmärksammas. Vi har hunnit med mycket sedan grundandet 2011 även om det fortfarande kvarstår många stora utmaningar inom cancerområdet. Men tillsammans är vi starka och kan göra skillnad! 

Läs mer om MedTech världens mäktigaste och se hela listan här

Relaterade länkar

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • rättvis cancervård
  • jämlik vård
  • cancerprevention
  • cancervård
  • sjukvårdspolitik
  • intressepolitik
  • nätverket mot cancer
  • sjukvård

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter.

De riksorganisationer som ingår är: Barncancerfonden, Blodcancerförbundet, Cancerföreningen PALEMA, Cancerkompisar, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Lungcancerföreningen, Njurcancerföreningen, Nätverket mot gynekologisk cancer, Sarkomföreningen samt Svenska Ödemförbundet. www.natverketmotcancer.se