Gå direkt till innehåll
Katarina Johansson, Ordförande Nätverket mot cancer
Katarina Johansson, Ordförande Nätverket mot cancer

Pressmeddelande -

Öppet brev: Ojämlikt att inte män får samma möjlighet som kvinnor att skydda sig mot cancer

Ojämlikt att inte män får samma möjlighet som kvinnor att skydda sig mot cancer

Sedan vaccinet mot humant papillom(HPV)-virus började ges till flickor och unga kvinnor för några år sedan har det blivit känt genom studier och rapporter att HPV-vaccinet, utöver livmoderhalscancer och kondylom/könsvårtor, även ger bra skydd mot peniscancer, analcancer samt huvud- och halscancer (exempelvis tonsill- eller tungbascancer som fått mycket medieuppmärksamhet på senaste tiden genom drabbade kändisar).

Såväl cancerstatistik som kunskap om HPV-smitta har gjort att flera andra länder har infört HPV-vaccination även för pojkar. Nyligen meddelade det norska Folkehelseinstituttet att de rekommenderar att HPV-vaccination för pojkar ska ingå i Norges vaccinationsprogram.

Folkhälsomyndigheten har gått ut med täckningsgraden för HPV-vaccination; för flickor födda 2003 ligger täckningsgraden på 77 procent. Detta innebär att 1 av 5 flickor är oskyddad. Att bara satsa på HPV-vaccination för flickor innebär att när en pojke har sex med en

 • oskyddad flicka
 • oskyddad pojke
 • person från ett land som inte HPV-vaccinerar

så har denne pojke inte en chans att skydda sig mot eventuell HPV-relaterad cancer eller kondylom.

Med denna fakta i åtanke ställs dessa logiska frågor: Varför vaccineras inte pojkar mot HPV i Sverige? Varför får inte pojkar samma möjlighet att skydda sig mot cancer? Varför ska flickor/kvinnor ensamma ta ansvar för sexuell hälsa?

Vi börjar nu tyvärr få svar på dessa frågor. Under det Nordiska Vaccinmötet på Island häromveckan avslöjade en av de främsta forskarna inom HPV att folkhälsomyndigheter, när de utreder kostnaden för HPV-vaccination, endast räknar på heterosexuella kontakter och därför inte får fram tillräcklig ”lönsamhet” vad det gäller att inkludera pojkar. Genom att använda rådande modeller för hälsoekonomi, vilket vad vi förstår att Folkhälsomyndigheten gör, ser vår myndighet med andra ord bara ett heterosexuellt Sverige och utesluter därmed alla bisexuella och homosexuella. Signalerar detta jämlikhet i Sverige år 2016?

Samme forskare sa också att om vi vaccinerar både pojkar och flickor med en täckningsgrad på 70 procent har vi möjlighet att utrota HPV.

Folkhälsomyndigheten utreder just nu frågan kring HPV-vaccination för pojkar och detta har gjort att flera landsting ängsligt avvaktar myndighetens rekommendation istället för att gå i täten för att införa jämlik HPV-vaccination i just deras landsting.

En svensk forskargrupp, bestående av experter inom cancer och HPV, har gjort en modelleringsstudie av olika scenarios med vaccination av flickor enbart eller flickor och pojkar under svenska förhållanden. Huvudpunkterna från studien visar:

 • Vaccination av pojkar i tillägg till vaccination av flickor ger en betydligt snabbare utslagning av HPV 16 och 18 inom gruppen. HPV 16 och 18 ligger bakom upp till 70 procent av cancerfallen.
 • HPV-vaccination av pojkar ger vaccinationsprogrammet ett inbyggt "skydd" mot tillfälliga nedgångar i täckningsgrad, exempelvis på grund av att flickor tackar nej till vaccination.

Nu står vi inför just denna verklighet i Sverige: det har konstaterats att fler flickor har tackat nej till HPV-vaccination, täckningsgraden blir därför lägre och viruset kan spridas till fler. I förlängningen betyder en nedgång i täckningsgrad fler sjukdoms- och dödsfall i HPV-relaterad sjukdom och cancer. Detta har vi till mångt och mycket den felaktiga medierapporteringen om biverkningar att tacka för. I Danmark har detta bidragit till att endast 27 procent av 12-åriga flickor har valt att tacka ja till HPV-vaccination under 2015 och de första månaderna av 2016.

En ny undersökning, med över 1000 deltagare (föräldrar till barn 10-25 år), om HPV-vaccination genomförd av Netdoktor visar att av de föräldrar till flickor som inte har vaccinerat sig mot HPV var beslutet för 55 procent grundat i rädsla för biverkningar.

Undersökningen visar även att det finns ett kunskapsglapp. 77 procent av de som tycker att pojkar inte ska vaccinera sig (ca 1/5) uppgav följande anledningar:

 • De visste inte att pojkar kan få HPV eller HPV-relaterade sjukdomar
 • De visste inte att det fanns ett HPV-vaccin för pojkar
 • De trodde att HPV-vaccin bara är för flickor

Vår Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström talade på Världscancerdagen och han sa bland annat att jämlik sjukvård och i förlängningen jämlik hälsa är en mänsklig rättighet. Det håller vi med om! Wikström sa även att han är positivt inställd till HPV-vaccination för pojkar.

Nu går det inte längre att skylla på för höga kostnader vad det gäller att inkludera pojkar i vaccination mot HPV. Vi vill ge några exempel:

 • Eftersom det numera bara behövs två doser vaccin, istället för tre doser så rör det sig om betydligt lägre summor. Enligt den nationella upphandlingen av HPV-vaccin i Sverige idag blir den totala vaccinkostnaden ungefär 300 kronor per vaccinerad. En väldigt låg kostnad jämfört med kostnad för HPV-relaterad cancer och sjukdom.
 • Kunskapssenteret i Norge (motsvarande SBU) har tagit fram två rapporter vad gäller vaccination av pojkar. Slutsatsen är god kostnadseffektivitet, mycket på grund av kondylomskyddet som ingår i vaccinationen.

HPV-relaterad cancer och sjukdom drabbar hårt. 80 procent av alla sexuellt aktiva drabbas av HPV-infektion någon gång i livet, de flesta är helt ovetande om detta. Ofta tar vårt immunförsvar självt hand om HPV-infektionen men tyvärr inte i alla fall.

 • Tonsill- och tungbascancerfallen ökar kraftigt. Antal patienter med tonsillcancer som har HPV i sina tumörer är idag sju gånger fler än på 1970-talet.
 • Av de som drabbas av tonsill- och tungbascancer är två tredjedelar män.
 • Cirka 70 procent av all tonsill- och tungbascancer i Sverige är HPV16-positiv.
 • I samma åldersgrupp har ungefär 10-30 procent av ovaccinerade kvinnor HPV-virus som kan förorsaka cancer i underlivet.
 • Ungefär var tredje kvinna som drabbas av livmoderhalscancer avlider av sjukdomen. I Sverige dör i snitt en kvinna varannan eller var tredje dag i livmoderhalscancer.

All hälsoekonomisk data pekar på att pojkar måste vaccineras för att få kontroll på HPV-viruset samt HPV-relaterad sjukdom, inklusive kondylom, som drabbar både män och kvinnor. Det är ologiskt på många olika plan att flickor/kvinnor ensamma ska ta detta ansvar och att pojkar/män inte får möjlighet att skydda sig mot dessa cancerformer. I dagsläget bidrar detta till ojämlikhet i både sjukdomsbörda och hälsa.

Nu är det hög tid för Folkhälsomyndigheten att ta ett snabbt beslut gällande jämlik HPV-vaccination så att även pojkar i Sverige ska få möjlighet att skydda sig mot cancer genom det allmänna vaccinationsprogrammet. För varje nytt skolår som börjar utan beslut om vaccination för både pojkar och flickor tappar en årskull fullgott skydd mot HPV.

Katarina Johansson

Ordförande

Nätverket mot cancer

Tina Dalianis

Professor i Tumörvirologi vid institutionen för onkologi-patologi

Karolinska Institutet

Ämnen

Kategorier


Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter.

De riksorganisationer som ingår är: Barncancerfonden, Blodcancerförbundet, Cancerföreningen PALEMA, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Lungcancerförbundet Stödet, Mag- och tarmförbundet, Njurcancerföreningen, Nätverket mot gynekologisk cancer, Sarkomföreningen, Svenska hjärntumörföreningen samt Svenska Ödemförbundet. www.natverketmotcancer.se

Relaterat innehåll

Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på riksnivå. Tillsammans vill vi – genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter riktade mot politiker, opinionsbildare och allmänhet – lyfta viktiga gemensamma frågor kring cancervården. Våra huvudfrågor är stärkta patienträttigheter, en rättvis cancervård och mer resurser till cancerprevention.

Nätverket mot cancer
Hamngatan 15B
172 66 Sundbyberg
Sverige