Gå direkt till innehåll
Pressinbjudan till Världscancerdagen 4 februari 2013, på Berns i Stockholm

Pressmeddelande -

Pressinbjudan till Världscancerdagen 4 februari 2013, på Berns i Stockholm

På den internationella World Cancer Day 2013, måndagen den 4 februari, arrangerar Nätverket mot cancer åter ett eftermiddagsseminarium på Berns. Vi bjuder under eftermiddagen bland annat på paneldiskussioner med cancerexperter, opinionsbildare och beslutsfattare kring temat "Priset för min cancer - patient, anhörig, samhälle". Se det fullständiga programmet här.

På plats finns det även tillfälle att prata med våra samarbetsorganisationer och representanter från patientföreningarna i Nätverket mot cancer. Men Världscancerdagen på Berns är också en positiv och engagerande mötesplats för människor inom sjukvården, specialister, beslutsfattare, patienter och anhöriga.

Under dagen presenteras även resultat från den nya Cancerenkäten, en undersökning bland mer än 1000 cancerpatienter som belyser hur man som patient påverkas såväl ekonomiskt som socialt. En panel bestående av patienter och anhöriga ställer frågor och diskuterar resultaten.

Tid: klockan 13.00-17.00 (Registrering från klockan 12.00)

Medverkande

 • Anne Lundberg, journalist och programledare, är moderator för dagen. 
 • Arja Leppänen, Anhörigfonden 
 • Monika Nyström, bloggare och anhörig 
 • Bengt Jönsson, profesor em vid Handelshögskolan i Stockholm 
 • Roger Henriksson, professor, Chef för Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland 
 • Anders Thulin, projektledare för nationell nivåstrukturering i RCC samverkansgrupp 
 • Gunilla Gunnarsson, samordnare Cancerstrategin SKL 
 • Beatrice Melin, chef RCC Norr 
 • Lars Holmberg, chef RCC Uppsala/Örebro 
 • Hans Starkhammar, chef RCC Sydöst 
 • Nils Conradi, chef RCC Väst, Mef Nilbert, chef RCC Syd 
 • Anders W Jonsson (C) riksdagsledamot, ordf. Socialutskottet 
 • Meeri Wasberg (S) riksdagsledamot, suppl. Socialutskottet 
 • Christin Andersson, chef avd. för omprövn. av läkemedelssubv., TLV 
 • Anders Blanck, vd LIF

Pressackreditering

Representanter från press och media är värmt välkomna att bevaka dagen. Anmäl dig senast den 2 februari via Nätverkets bokningssida på Eventbrite. Skriv "press" under "Ange reklamkod" för pressackreditering och fri entré. Länk till bokningssidan.

Intervjuer och kontakt

Om du vill intervjua någon av våra medverkande eller har frågor om dagen, maila info@natverketmotcancer.se Se även programuppdateringar på Nätverkets hemsida.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


De riksorganisationer som ingår i Nätverket mot cancer är: Blodcancerförbundet, ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, Lungcancerförbundet Stödet, Nätverket mot Gynekologisk Cancer, Svenska hjärntumörföreningen samt Svenska Ödemförbundet. Samtliga cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer är välkomna att ingå i nätverket. www.natverketmotcancer.se

Relaterat innehåll

Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på riksnivå. Tillsammans vill vi – genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter riktade mot politiker, opinionsbildare och allmänhet – lyfta viktiga gemensamma frågor kring cancervården. Våra huvudfrågor är stärkta patienträttigheter, en rättvis cancervård och mer resurser till cancerprevention.

Nätverket mot cancer
Hamngatan 15B
172 66 Sundbyberg
Sverige