Pressmeddelande -

Rädda kvinnan! Seminarium om kvinnocancerprevention

Rädda kvinnan! Inbjudan till seminarium om kvinnocancerprevention

Trots screening insjuknar varje år drygt 450 kvinnor i livmoderhalscancer och drygt 7 000 i bröstcancer och alltför många dör! Varför? Beror det på att kvinnorna inte kommer när de blir inbjudna till screening, behövs andra metoder och mer flexibla lösningar? Är samordning av screening för livmoderhals- och bröstcancer en lösning? Vad säger kvinnorna själva?  Vad gör sjukvården för att minska cancersjukdom och för tidig död och vad kan göras bättre? Vad säger regionpolitikerna? Behövs mer resurser? Förändrade metoder?

Nätverket mot livmoderhalscancer i samarbete med Bröstcancerföreningarnas Länsförbund i Skåne och Regionalt Cancercentrum Syd RCC Syd - som medarrangör - bjuder in till seminarium om kvinnocancerprevention.

Tid: Måndagen den 30 maj 2011 kl 15.00-20.00

Plats: Jubileumsaulan, Ingång 59, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Anmälan: senast den 23 maj 2011 (begränsat antal platser) till Ingrid VogelRCC-Syd:s kansli, e-post: Ingrid.Vogel@skane.se

Seminariet är kostnadsfritt. 

Frågor? Katarina Johansson, katarina.johansson@hpvinfo.se, telefon 0705 72 60 80

Christel Petersen, christel@bcfparlan.se, telefon 076-234 22 25

  

Program 

15.00 – 16.00     Utställningar och mingel utanför Jubileumsaulan. Cellprovsbussen ”Rädda Livmodern” finns på plats för studiebesök. Patientens röst – Bildspel i Jubileumsaulan 

16.00  Välkommen – inledning av Katarina Johanson, ordförande Nätverket mot livmoderhalscancer och Christel Petersen, ordförande Bröstcancerföreningarnas Länsförbund Skåne 

16.15     Filmen ”Var tionde minut” 

16.30     Prevention – Myter och fakta. Professor Carsten Rose, projektledare RCC Syd, om prevention 

16.45     Framtiden för att förebygga och förbättra vården av kvinnor med förändringar på livmoderhalsen. Christer Borgfeldt, Regional patientprocessledare gynekologisk cancer, RCC Syd 

17.00     Bröstcancer - hur minskar vi hotet? Martin Malmberg, Regional patientprocessledare bröstcancer, RCC Syd 

17.15     Paus - utställningar och mingel 

17.45     Rädda Livmodern! Anna Palmstierna, projektledare  RÄDDA LIV-modern, Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö 

18.00     Hur fungerar hälsokontroller med mammografi i Skåne idag? Boel Heddson,  verksamhetschef  Radiologisk Bröstdiagnostik Skåne, Unilabs AB                                       

18.15     Vad säger politikerna? Catharina von Blixen-Finecke (M) ordförande Vårdproduktionsberedningen, Region Skåne 

18.30     Frågestund 

18.45     Avslutning i Aulan 

19.00-20.00     Studiebesök cellprovsbussen

 

INBJUDAN FINNS ÄVEN PÅ RCC-SYDS SAJT BRUKARSAMVERKAN http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=336449 

Sprid gärna denna inbjudan vidare till personer som du tror är intresserade. 

Ännu en gång - Välkommen

 

Katarina Johansson

Ordförande Nätverket mot livmoderhalscancer

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • cancer
  • cancerforskning
  • stoppa cancer
  • cancerpatient
  • cancervård

Regioner

  • Skåne

De riksorganisationer som ingår i Nätverket mot cancer är: Blodcancerförbundet, ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, Lungcancerföreningen Stödet, Nätverket mot livmoderhalscancer, RMT Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka samt Svenska Hjärntumörföreningen. Samtliga cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer är välkomna att ingå i nätverket. www.natverketmotcancer.se

Relaterat innehåll

Relaterade event