Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sju av tio vill ha informationskampanjer för att kunna minska sin cancerrisk

Sju av tio vill se fler informationskampanjer om vad som kan minska cancerrisken. Det visar en enkät som Nätverket mot cancer har gjort tillsammans med DOKTORN.COM. 

Närmare 1 300 personer har svarat på den internetbaserade enkäten. Fler än 50 % gör redan idag livsstilsrelaterade val för att förebygga cancersjukdom. Det handlar om att inte röka eller snusa, äta hälsosamt, dricka mindre alkohol, vara fysiskt aktiv, sola försiktigt eller dra ner på socker. 75 % går på cellprovtagning, mammografi eller annan provtagning för tidig upptäckt av cancer.

Socialminister Lena Hallengren (S) fick ta del av undersökningens resultat vid ett seminarium i Almedalen. Hon menar att mycket redan görs i det cancerförebyggande arbetet och att det varit lyckosamt. Exempelvis är det färre unga som röker, unga har också en senare alkoholdebut och dricker mindre.

- Men vi måste ägna tid åt att jobba förebyggande, för annars kommer människor som inte hade behövt genomgå en cancerbehandling att behöva göra det, konstaterar Lena Hallengren.

- Att så många efterfrågar mer informationskampanjer är mycket positivt, svenska folket ser det inte som pekpinnar. Nu behövs politiskt ansvar och folkupplysning kring det faktum att 40 % av cancersjukdom kan förebyggas, säger Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer.

Hela undersöknings resultat: https://data.surveygizmo.com/r/324030_5d0799393f6119.80140800

Kontakt:

Margareta Haag, ordförande: 070-497 49 09

Presskontakt: Lena Bergling, 070 2345 158, Annika Eliasson, 0702 35 43 35

Ämnen

Kategorier


Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter.

De riksorganisationer som ingår är: Barncancerfonden, Blodcancerförbundet, Cancerföreningen PALEMA, Cancerkompisar, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Lungcancerföreningen, Njurcancerföreningen, Nätverket mot gynekologisk cancer, Sarkomföreningen samt Svenska Ödemförbundet. www.natverketmotcancer.se

Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på riksnivå. Tillsammans vill vi – genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter riktade mot politiker, opinionsbildare och allmänhet – lyfta viktiga gemensamma frågor kring cancervården. Våra huvudfrågor är stärkta patienträttigheter, en rättvis cancervård och mer resurser till cancerprevention.

Nätverket mot cancer
Hamngatan 15B
172 66 Sundbyberg
Sverige