Gå direkt till innehåll
Svenska Ödemförbundet hälsas välkommen som ny medlem i Nätverket mot cancer

Pressmeddelande -

Svenska Ödemförbundet hälsas välkommen som ny medlem i Nätverket mot cancer

Svenska Ödemförbundet hälsas välkommen som ny medlem i Nätverket mot cancer. Svenska Ödemförbundet är en patient- och intresseorganisation för personer med lymfödem i Sverige. 

– Biverkningar av cancerbehandling är vanligt och orsakar för många mycket lidande och problem i vardagen. Vi arbetar inom Nätverket mot cancer för att lyfta viktiga gemensamma inom cancervården och vi ser biiverkningar som lymfödem som av en av dessa frågor. SÖF:s verksamhet stämmer väl överens med våra intentioner och ger ett värdefullt mervärde till vår verksamhet, säger Katarina Johansson, samordnare Nätverket mot cancer. 

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på nationell nivå som arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter. Nätverket mot cancer har idag sex medlemsorganisationer. 

Svenska Ödemförbundet
Svenska Ödemförbundet - SÖF är en patient- och intresseorganisation för personer med lymfödem i Sverige. Lymfödem är en kronisk progrediernade sjukdom. Sekundärt lymfödem uppstår efter operation, strålning och trauma. Majoriteten av lymfödemdrabbade har utvecklat lymfödem efter en canceroperation. Främst drabbade är bröst- och gyncancerbehandlade.

Läs mer om Svenska Ödemförbundet här: http://www.svenskaodemforbundet.se/

För mer information
Kontakta gärna Nätverket mot cancers samordnare Katarina Johansson, telefon: 0705 72 60 80, katarina.johansson@natverketmotcancer.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Tillsammans mot cancer!
De riksorganisationer som ingår i Nätverket mot cancer är: Blodcancerförbundet, ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, Lungcancerföreningen Stödet, Nätverket mot Gynekologisk Cancer, Svenska Hjärntumörföreningen samt Svenska Ödemförbundet. Samtliga cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer är välkomna att ingå i nätverket. www.natverketmotcancer.se

Relaterade nyheter

Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på riksnivå. Tillsammans vill vi – genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter riktade mot politiker, opinionsbildare och allmänhet – lyfta viktiga gemensamma frågor kring cancervården. Våra huvudfrågor är stärkta patienträttigheter, en rättvis cancervård och mer resurser till cancerprevention.

Nätverket mot cancer
Hamngatan 15B
172 66 Sundbyberg
Sverige