Gå direkt till innehåll
Sverigedagen MPN 2.0
Sverigedagen MPN 2.0

Pressmeddelande -

Sverigedagen MPN 2.0 - Bara fåtalet platser kvar!

Lördagen den 25e februari arrangerar Blodcancerförbundet en uppföljning på fjolårets uppskattade MPN-Dag på hotell Sheraton i Stockholm. Blodcancerförbundet är stolta över att kunna presentera de två mycket välrenommerade läkarna Jan Samuelsson och Mats Merup som föreläsare under dagen, vars syfte är att belysa de tre MPN-diagnoserna Essentiell Trombocytemi, Polycytemia Vera och Myelofibros. 

Syftet med Sverigedagen MPN 2.0 är i slutändan att öka kunskapen om hur det är att leva med en blodsjukdom i dagens Sverige. Detta medan Blodcancerförbundet även belyser den imponerande forskning som bedrivs inom blodcancerområdet med ett särskilt fokus på de tre myeloproliferativa (MPN) diagnoser som dagen ifråga berör. Samtidigt får deltagarna möjlighet att träffa andra med liknande bakgrund för att utbyta erfarenheter och få stöd av varandra.

Blodcancerförbundet är stolta över att kunna tillkännage överläkare Jan Samuelsson och professor Mats Merup som föreläsare på årets första temadag vi som förbund arrangerar. Två mycket välrenommerade talare som under dagen får sällskap av Martin Williamson från 1177 Vårdguidens e-tjänster som kommer att prata om (den outnyttjade) potentialen av digitalisering i dagens hälso- och sjukvård. Ett viktigt område inom hela cancerområdet, särskilt med tanke på att Sverige har ambitioner om att vara ledande inom e-hälsa år 2025.

Ett ambitiöst mål för dagens hälso- och sjukvård som har en lång väg att vandra för att kunna uppnå det. Därtill finns stor förbättringspotential inom just MPN-området vad gäller att förbättra för patienter väsentliga faktorer som livskvalitet och biverkningar av behandling. Frågan kring ”att leva med blodcancer” har aldrig varit mer aktuell än nu, och förhoppningsvis kan denna dag bidra till att sprida hopp och kunskap till det hundratal anmälda deltagarna. Och för dig som är intresserad av att närvara gäller det att passa på, eftersom det i dagsläget bara finns ett fåtal platser kvar! 

Mer information:

Christian Pedersen, Förbunds- och Affärsutvecklingsansvarig, Blodcancerförbundet

070 273 89 72 / christian@blodcancerforbundet.se

http://www.blodcancerforbundet.se/20170225_sverigedagen_mpn_20 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Blodcancerförbundet är en ideell patientorganisation med 14 lokalföreningar spridda runtom i landet, bland annat en förening i regionen Jämtland & Härjedalen. Vårt förbund representerar drygt dussinet olika blod- och blodcancerdiagnoser. Våra huvudsakliga mål är en god och jämlik vård för landets blodcancerpatienter, en ökad satsning på blodcancerforskning samt att sprida kännedom om hur det är att leva med en blodcancerdiagnos i dagens Sverige.

Nätverket mot cancer i sin tur är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter. 

Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på riksnivå. Tillsammans vill vi – genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter riktade mot politiker, opinionsbildare och allmänhet – lyfta viktiga gemensamma frågor kring cancervården. Våra huvudfrågor är stärkta patienträttigheter, en rättvis cancervård och mer resurser till cancerprevention.

Nätverket mot cancer
Hamngatan 15B
172 66 Sundbyberg
Sverige