Gå direkt till innehåll
Tarmcancer skördar liv – men genom tidig upptäckt skulle åtta av tio överleva

Pressmeddelande -

Tarmcancer skördar liv – men genom tidig upptäckt skulle åtta av tio överleva

Tarmcancer (tjock- och ändtarmscancer) är den tredje vanligaste cancerformen och den som näst efter lungcancer skördar flest liv.
– Det är tråkiga siffror rörande överlevnad i tarmcancer eftersom vi idag har så bra behandlingsmetoder att drygt 80 % överlever om sjukdomen upptäcks i tid. Ett problem kring tidig upptäckt är att primärvården inte har resurser och kompetens att undersöka varje patient med diffusa symptom för att utesluta cancer. Här måste patienten våga stå på sig, säger Bo Karlsson, förbundsordförande för ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet.

På årets Tarmcancerkväll 9:e mars är fokus de positiva forskningsframsteg som görs.

– Vi kan idag individanpassa behandlingar av tarmcancer på ett helt annat sätt än tidigare, konstaterar Anna Martling, kirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset som på Tarmcancerkvällen föreläser om nyheter i forskningsfronten.

Media hälsas välkomna till Tarmcancerdagen 9 mars i Solna!

Program: http://www.ilco.nu/tarmcancerkvall/

Presskontakter: Lena Bergling, 070 – 2345 158, E-post: info@rmpmedia.se

Fakta: symptom på tarmcancer

 Förändring vid avföring som t.ex. tätare eller längre perioder mellan gångerna på toaletten.

 Blod i avföring, diarré, förstoppning.

 Trötthet och smärta eller annat som man inte känner igen.

Uppstår något av detta ska man söka läkare, det behöver inte vara cancer men det är bra att få klargjort vad symptomen beror på.

Tarmcancerdagen arrangeras av två intresseorganisationer:

ILCO tarm – uro – och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation för alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar, närstående och övriga intresserade. Det uppskattas att 25 000 svenskar har stomi. En stor målgrupp för verksamheten är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar.

Mag- och tarmföreningen i Stockholms län är en ideell intresseförening för personer med mag- och tarmproblem. Det övergripande målet för vår verksamhet är att återskapa livskvalitet för människor som är mag- och tarmsjuka så att de skall kunna leva ett liv som så lite som möjligt begränsas av sjukdomen. Förbundet och länsföreningarna arbetar tillsammans för att samhällets stöd och insatser ska göra detta möjligt.

Båda är en del av Nätverket mot cancer. www.natverketmotcancer.se

Ämnen

Kategorier


Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter. De riksorganisationer som ingår är: Barncancerfonden, Blodcancerförbundet, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Mag- och tarmförbundet, Lungcancerförbundet Stödet, Nätverket mot gynekologisk cancer, Palema, Svenska hjärntumörföreningen samt Svenska Ödemförbundet. www.natverketmotcancer.se

Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på riksnivå. Tillsammans vill vi – genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter riktade mot politiker, opinionsbildare och allmänhet – lyfta viktiga gemensamma frågor kring cancervården. Våra huvudfrågor är stärkta patienträttigheter, en rättvis cancervård och mer resurser till cancerprevention.

Nätverket mot cancer
Hamngatan 15B
172 66 Sundbyberg
Sverige