Gå direkt till innehåll
Temadag i Östersund den 22/10 om blodcancer

Pressmeddelande -

Temadag i Östersund den 22/10 om blodcancer

Lördagen den 22a oktober bjuder den ideella organisationen Blodcancerförbundet in patienter, närstående, vårdpersonal och andra intresserade till en halvdag fylld av kunskap & livskraft i hjärtat av Östersund. Temadagen ”Upplysningsmöte Nedre Norrland” är gratis för alla som vill komma, och vi bjuder på både fika samt spännande föreläsningar under dagen. 

I princip alla patientorganisationer talar för närvarande om ”jämlik vård” och Blodcancerförbundet är absolut inget undantag. Tyvärr är verkligheten oftast som så att de människor vi företräder i många fall själva måste tillförskansa sig information om vilka rättigheter de har som patienter, de behandlingsalternativ som finns att tillgå samt vilken vård de både förtjänar och ska ha. Det är vårt jobb på förbundet att se till att detta sker, och ett av de viktigaste verktyg för att uppnå målet ifråga är genom våra temadagar. 

Just därför är vi stolta över att kunna presentera välrenommerade läkaren Holger Karbach som huvudföreläsare i Östersund den 22a oktober. Dr. Karbach kommer dels att tala om den näst vanligaste blodcancerdiagnosen myelom  samt om stamcellstransplantationer, en vanligt förekommande behandlingsform inom blodcancerområdet. Dessutom kommer myelompatienten och musikern Matti Andersson att delge sin unika historia kring den kroniska blodcancerdiagnos han sedan januari i år lever med. 

Ur vårt perspektiv är det särskilt spännande att denna temadag sker just i Östersund. Blodcancerförbundet har nämligen nystartat vår lokalförening i regionen - Blodcancerföreningen Jämtland/Härjedalen - och har bland annat en helt ny ordförande i form av 30-åriga blodcanceröverlevaren tillika Östersundsbon Marie Nordlander. Vi på förbundet är väldigt måna om att ha lokalföreningar spridda runtom i hela landet, även i regioner med stora geografiska avstånd, då dessa föreningar är ett värdefullt stöd för många patienter/närstående. 

Alla intresserade är välkomna att anmäla sitt intresse till Upplysningsmöte Nedre Norrland genom att ringa till Blodcancerförbundets kansli på 08 546 40 540 vardagar mellan 09.00-12.00. Vi tar inget inträde och hoppas på full uppslutning! Det är begränsat med platser, varpå det är först till kvarn som gäller och våra befintliga medlemmar har förtur. 

Mer information:

Christian Pedersen, Förbunds- och Affärsutvecklingsansvarig, Blodcancerförbundet

070 273 89 72 / christian@blodcancerforbundet.se

simplesignup.se/event/80927 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Blodcancerförbundet är en ideell patientorganisation med 14 lokalföreningar spridda runtom i landet, bland annat en förening i regionen Jämtland & Härjedalen. Vårt förbund representerar drygt dussinet olika blod- och blodcancerdiagnoser. Våra huvudsakliga mål är en god och jämlik vård för landets blodcancerpatienter, en ökad satsning på blodcancerforskning samt att sprida kännedom om hur det är att leva med en blodcancerdiagnos i dagens Sverige. 

Nätverket mot cancer i sin tur är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter.

Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på riksnivå. Tillsammans vill vi – genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter riktade mot politiker, opinionsbildare och allmänhet – lyfta viktiga gemensamma frågor kring cancervården. Våra huvudfrågor är stärkta patienträttigheter, en rättvis cancervård och mer resurser till cancerprevention.

Nätverket mot cancer
Hamngatan 15B
172 66 Sundbyberg
Sverige