Gå direkt till innehåll
Världsnjurcancerdagen 17 juni: Vi måste prata om hur vi mår

Pressmeddelande -

Världsnjurcancerdagen 17 juni: Vi måste prata om hur vi mår

En cancerdiagnos kan ha en djupgående effekt på patienternas liv och man kan känna sig överväldigad, ensam eller till och med deprimerad.

En stor patientundersökning bland njurcancerpatienter visar att varannan inte pratar om sina problem med familj, vänner eller någon i sjukvården.

Tillsammans med Internationella Njurcancerföreningen, IKCC, och över 40 medlemsorganisationer runt om i världen satsar Njurcancerföreningen nu på just detta – att få personer med njurcancer att våga prata. Med hjälp av en enkät kommer personerna som deltar få sin egen personliga psykiska ”välbefinnanderapport” som ska hjälpa människor att bättre förstå sin egen situation och inleda samtal med andra, inklusive vårdpersonal, om hur de mår.

-Att prata om hur vi mår kan vara det första steget att må bättre. Många tänker nog bara kring det medicinska vid en cancerdiagnos och biter ihop och kapslar in de psykiska delarna. Men det går inte härbärgera alla känslor som inte får komma ut och den enklaste åtgärden är just att prata och våga visa sin sårbarhet, säger Jörgen Jehander, ordförande i Njurcancerföreningen.

Patienten går in i chock

Internationella Njurcancerföreningen visade i en undersökning att så många som 96 procent av de njurcancerpatienter som deltog upplevde psykiska problem inklusive ångest och rädsla, men varannan pratade inte med någon om det.

-Detta känner vi igen från inlägg i vår facebook-grupp och diskussioner på möten. Vissa läkare missar helt den psykiska aspekten när man ger cancerbesked, trots att patienten går in i chock och hela reptilhjärnan går igång, säger Jörgen Jehander. Som patient kan man då känna att man inte vill belasta andra, det här ska man väl klara av som en vuxen människa. Men det är fel och till slut brister det. Vi vet inte varför sjukvården har så svårt med detta, men den går nog tillbaka till tanken om att bita ihop, istället för att prata och ge stöd i den mentala resan vid en cancer.

Mer om undersökningen på www.njurcancerforeningen.se

Frågor:

Jörgen Jehander, ordförande Njurcancerföreningen, 070-856 27 19

Presskontakt: Lena Bergling 070-2345 158, Annika Eliasson 0702-35 43 35 info@rmpmedia.se

Om njurcancerföreningen

Initiativet till Njurcancerföreningen kommer från läkare, kontaktsjuksköterskor och patienter som tillsammans vet hur avgörande det är med en väl fungerande patientförening. Föreningen skapades 2015 och bygger sakta men säkert upp en bred verksamhet där medlemmarna sätter agendan. Vi arbetar nära professionen och forskningen för att sprida så mycket information som möjligt om sjukdomen, aktuella behandlingar och nya rön. www.njurcancerforeningen.se

Njurcancerföreningen är en del av Nätverket mot cancer – www.natverketmotcancer.se

Ämnen

Taggar


Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter.

De riksorganisationer som ingår är: Barncancerfonden, Blodcancerförbundet, Cancerföreningen PALEMA, Cancerkompisar, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Lungcancerföreningen, Njurcancerföreningen, Nätverket mot gynekologisk cancer, Sarkomföreningen samt Svenska Ödemförbundet. www.natverketmotcancer.se

Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på riksnivå. Tillsammans vill vi – genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter riktade mot politiker, opinionsbildare och allmänhet – lyfta viktiga gemensamma frågor kring cancervården. Våra huvudfrågor är stärkta patienträttigheter, en rättvis cancervård och mer resurser till cancerprevention.

Nätverket mot cancer
Hamngatan 15B
172 66 Sundbyberg
Sverige