Gå direkt till innehåll
Varför inför inte Sverige alarmsystem för cancer på vårdcentralerna? - Världscancerdagen 4 februari

Pressmeddelande -

Varför inför inte Sverige alarmsystem för cancer på vårdcentralerna? - Världscancerdagen 4 februari

Världscancerdagen 4 februari

Varför inför inte Sverige alarmsystem för cancer på vårdcentralerna?

Många patienter söker för symptom som kan vara tecken på cancer, men där vårdcentralerna inte tänker cancer i första hand. Alldeles för ofta vittnar människor om två-siffriga antal besök på vårdcentral innan de slutligen får remiss för vidare utredning om eventuell cancer. Detta kan ta flera år.

- Cancer är en akutsjukdom och att tidigt upptäcka cancer, få en diagnos och behandling kan vara livsavgörande. För de flesta cancersjukdomar avgör tidpunkten för diagnos hur det ska gå för den som drabbas, om det går att sätta in effektiv behandling och om patienten överlever, säger Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer.

Alarmsystem för 18 cancersjukdomar

Det finns idag färdiga riskvärderingsinstrument, alarmsystem, för cancer som kan införas på vårdcentraler i Sverige. Storbritannien är ett föregångsland och har ett riskvärderingsinstrument för 18 olika cancersjukdomar. Metoden tittar tillbaka ett år i patientens journalsystem och larmar läkaren på vårdcentralen om en patient har symptom, eller mönster av symptom, som kan vara cancer.

- Svensk forskning från Göteborg visar att sådana system även skulle fungera väl på svenska vårdcentraler. Varför är larmsystemet inte infört? Finns det några planer på att göra det? Under tiden detta utreds dör tusentals patienter i förtid, säger Margareta Haag.

Nätverket mot cancer har låtit SIFO göra en undersökning av lägesbilden för denna fråga och har intervjuat politiker inom hälso- och sjukvårdsnämnderna i de 21 regionerna, de sex Regionala cancercentrumen (RCC) samt RCC i Samverkan.

SIFO-undersökningen kommer att presenteras på Världscancerdagen 4 februari. Är du intresserad av undersökningen innan dess så hör av dig till presskontakt.

 

Ordförande Margareta Haag

Frågor:

Margareta Haag, Nätverket mot cancer: 070-497 49 09

Presskontakt: Lena Bergling, 070 2345 158, Annika Eliasson, 0702 35 43 35. info@rmpmedia.se


Ämnen

Kategorier


Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter.

De riksorganisationer som ingår är: Barncancerfonden, Blodcancerförbundet, Cancerföreningen PALEMA, Cancerkompisar, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Lungcancerföreningen, Njurcancerföreningen, Nätverket mot gynekologisk cancer, Sarkomföreningen samt Svenska Ödemförbundet. www.natverketmotcancer.se

Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på riksnivå. Tillsammans vill vi – genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter riktade mot politiker, opinionsbildare och allmänhet – lyfta viktiga gemensamma frågor kring cancervården. Våra huvudfrågor är stärkta patienträttigheter, en rättvis cancervård och mer resurser till cancerprevention.

Nätverket mot cancer
Hamngatan 15B
172 66 Sundbyberg
Sverige