Pressmeddelande -

Nätvinhandlarnas Branschorganisation kommenterar utredningen kring tillsyn av alkohol, ålderskontroll och hemleverans

Idag presenterades resultatet av den utredning som tillsattes av regeringen i maj 2012. I avvaktan på tillgång till den fullständiga utredningen följer vår kommentar till presskonferensen nedan:- Vi instämmer i de förslag kring marknadsföring av alkohol som utredningen föreslår men hade önskat hårdare straff för dem som inte följer lagen samt ytterligare resurser för tillsyn. Självklart kommer samtliga medlemmar i branschorganisationen att följa utredningens förslag, säger Ole Nielsen, ordförande för Nätvinhandlarnas branschorganisation.

Nätvinhandlarnas branschorganisation bildades i maj med syftet att bidra till nyanseringen av svensk nätvinhandel. Organisationen är öppen för alla vinhandlare med tillstånd av Skatteverket att bedriva distansförsäljning av vin till svenska privatpersoner som förbinder sig att följa svensk lag och att uppfylla medlemskraven vad gäller t ex hur man marknadsför sig och att man genomför noggranna kontroller av ålder, mm vid leverans. Den som inte lever upp till de gemensamma kraven riskerar ytterst att uteslutas ur branschorganisationen.

Mer information

Ole Nielsen, ordförande Nätvinhandlarnas branschorganisation, 0709-43 34 38 eller on@winefinder.dk


Ämnen

  • Juridik


Kontakter

Ole Nielsen

Presskontakt ordförande Nätvinhandlarnas branschorganisation (och VD/ägare Winefinder) 0709-43 34 38

Ole Nielsen

Presskontakt ordförande Nätvinhandlarnas branschorganisation (och VD/ägare Winefinder) 0709-43 34 38