Pressmeddelande -

Nätvinhandlarnas branschorganisation polisanmäler Bubblig.se

Sajten Bubblig.se erbjuder alkohol med hemleverans fredag- och lördagkvällar. Leverans sker enligt företaget med egen bil, vilket är i strid med gällande alkohollagstiftning. Det är ingen tvekan om att verksamheten strider mot Alkohollagen, dels genom att införsel i Sverige inte sker genom ”oberoende mellanhand” men troligen strider det också mot alkoholmonopolet som sådant eftersom det är ett och samma företag som säljer och kör ut i Malmö. Nätvinhandlarnas Branschorganisation har därför valt att polisanmäla verksamheten.

- Vi finner att den verksamhet som bedrivs under namnet Bubblig.se är både oseriös och olaglig, säger Ole Nielsen, styrelseordförande i Nätvinhandlarnas branschorganisation.

- Det finns ett EU-rättsligt utrymme att bedriva näthandel med alkoholdrycker efter Rosengrendomen 2007. Men det utrymmet ska inte missbrukas vilket är vad som sker i det här fallet, avslutar Ole Nielsen från Nätvinhandlarnas branschorganisation.

KONTAKT: Ole Nielsen, styrelseordförande i NVB: info@natvin.org eller 0709 43 34 38

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Riktlinjer

Som medlem i Nätvinhandlarnas Branschorganisation, vars ändamål är att etablera och upprätthålla en branschpraxis för svenska nätvinhandlare till gagn för svenska vinkonsumenter och en sund alkoholkultur, förbinder man sig att följa de bestämmelser som föreskrivs i organisationens riktlinjer.

Detta syftar till att skapa en tydlig skiljelinje mellan de aktörer som är beredda att skriva under på att man sköter sig och de som, av någon anledning, inte är det.

Förbindelse om lagenlighet


Lagenlighet

  • Att för sin verksamhet ha och leva upp till alla relevanta och nödvändiga tillstånd hos relevanta myndigheter, exempelvis att registrera sig hos Skatteverket och betala punktskatten.
  • Att i sin verksamhet följa svensk lagstiftning för marknadsföring av alkoholprodukter.
  • Att i sin verksamhet följa Alkoholgranskningsmannens och Konsumentverkets riktlinjer för marknadsföring av alkoholprodukter
  • Att i sin verksamhet tillämpa svensk konsumenträtt vid e-handel, inklusive vad som är föreskrivet om retur- och ångerrätt.
  • Att säkerställa att en noggrann rutin för ålderskontroll, att mottagaren inte är påverkad av alkohol eller droger samt att ingen langning misstänks finns och efterlevs av den som utför leveransen.

Presskontakt

Ole Nielsen

Presskontakt ordförande Nätvinhandlarnas branschorganisation (och VD/ägare Winefinder) 0709-43 34 38

Ole Nielsen

Presskontakt ordförande Nätvinhandlarnas branschorganisation (och VD/ägare Winefinder) 0709-43 34 38