Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Futura Assistans AB blir en del av NÄRA AB

Från årsskiftet blir Futura Assistans AB en del av NÄRA. Samarbetet är ett led i NÄRAs ambition att säkerställa och vidareutveckla en värdegrundsstark och långsiktig samordning av personlig assistans.

-Futura Assistans AB, vars historia sträcker sig tillbaka till reformens tillkomst, med djupgående kompetens på området och grund i erfarenheter av att leva med funktionsvariation, passar väl in hos NÄRA. Vi är glada över förtroendet att få förvalta och driva Futura vidare, säger Hanna Kauppi, styrelseordförande NÄRA AB.

-Det har funnits många som visat intresse för att ta över, men jag har varit väldigt mån om att finna någon med liknande värderingar och en önskan att driva företaget vidare på liknande sätt och med samma målsättning som vi. Det har varit en process som landade i ett samarbete med NÄRA, säger Ove Wrang, ägare Futura Assistans AB. 

Ämnen

Taggar


NÄRA bedriver sedan 1995 personlig assistans enligt LSS intentioner om valfrihet, självbestämmande, integritet och kontinuitet. Här ska kunder mötas av engagemang, kompetens och lyhördhet för individuella behov. NÄRA arbetar systematiskt med att utveckla och förbättra verksamheten och söker lösningar som fungerar över tiden, för både kunder och medarbetare. 

NÄRA inkluderar människors olikheter och tror på individens förmåga att styra i sitt eget liv.

För ytterligare information:
Kontakta Hanna Kauppi eller Ingrid Wikström
NÄRA AB, 08-511 744 40

www.nara.nu

NÄRA på Twitter
NÄRA på facebook
NÄRA på Instagram
NÄRA på youtube
NÄRA på Google+
NÄRA på Linkedin