Pressmeddelande -

Gör matindustrin tillräckligt för hållbarhetsomställningen?

Efter Livsmedelsseminariumet 2019 som ägde rum 15 Januari på Slottsbacken i Stockholm kan man konstatera att många inom industrin är medvetna om den omställning som kommer att krävas för en hållbar framtid och mot att nå de Globala målen agenda 2030. Seminariet anordnades av Jordbruksverket och temat var resurseffektivitet ger hållbar lönsamhet.

Det var allvarliga bilder som målades upp i presentationerna med insikt för det allvarliga klimatläge som vi befinner oss i och att vi i samverkan mot de Globala målen agenda 2030 måste arbeta tillsammans för att nå målen. Seminariet ingav ett visst hopp inför framtiden och en del oklarheter. Många blickar inifrån har börjat ställa om till mer cirkulärt, ta ansvar för matsvinnet, väver in hållbarhet i produkter och ingredienser, ser till sitt klimatavtryck. Jag tror att det är på de planen man skall fortsätta arbeta och göra ännu mer!
Idag slänger vi 1/3 av allt som produceras i olika led. Samtidigt anser vissa företag att vi behöver skala upp ännu mer för att kunna föda den ständigt ökande befolkningsmängden. Men jag tror som i Jordbruksverkets rapport Hållbar produktion och konsumtion av mat:  
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra1817.html
att det finns totalt sett ingen brist på mat på jorden idag, men maten är ojämnt fördelad. Samtidigt importerar vi livsmedel för 61 miljarder kronor mer än vad vi exporterar, tänk om vi kunde odla än mer här på hemmaplan?
Främst hoppas man att arbetet för hållbarhet verkligen görs och inte bara är ett pr-spel för gallerierna för att vinna cred från konsumenterna för att öka sin egen försäljning sk greenwashing.

Se slides från presentationen relaterat till varje föreläsning i länkarna. Reservation för låg bildkvalitet. 

Dagen inleddes av att Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin hälsade välkomna.

Lena Eckerdal Rimsten från Näringsdepartementet berättade om Livsmedelsstrategin-vad är gjort & hur ser arbetet ut framöver. 
https://1drv.ms/p/s!Al2EP7ZW4ODXlA_21eJv1Zw7qoqv

Kristoffer Gunnartz från Ingenjörsakademin om sitt projekt att mäta matsvinn. En resurseffektiv och cirkulär livsmedelskedja-ett nationellt system för att mäta matsvinn och få branschen att vinna på det.
https://1drv.ms/p/s!Al2EP7ZW4ODXlBMhPtWnV5QcCGUc

Johan Hultén forskare och konsult på Svenska Miljöinstitutet om hur vi kan samverka och minska svinn tillsammans-effektivt och lönsamt.
https://1drv.ms/p/s!Al2EP7ZW4ODXlBdkjOGHEBVM0mQR

Kaj Török hållbarhetschef på Max Burgers berättade om sitt hållbarhetsarbete, som klimatneutrala och klimatkompenserande genom trädplantering.
https://1drv.ms/p/s!Al2EP7ZW4ODXlBsPXLKtypb81b0j

Anna Lidström hållbarhetschef på Spendrups berättar om deras hållbarhetsarbete som cirkulär fabrik och helt ekologisk öl.
https://1drv.ms/p/s!Al2EP7ZW4ODXlB_OOEAw6nkkkPBR

Truls Christenson på Rescued om att rädda frukt med händerna.
https://1drv.ms/p/s!Al2EP7ZW4ODXlCMrWgtWlfrdBePR

Helena Lindh ansvarig för cirkulär ekonomi i Norden från Tetra Pak om resurseffektiva förpackningar- helhetssyn från råvara till återvinning.
Amanda Persson development engineer från Flextrus om nya hållbara plast förpackningar.https://1drv.ms/p/s!Al2EP7ZW4ODXlCfnHmuWLX7GY0Yb

Elna Hallgard development manager Orkla Foods om god mat som gör gott.
https://1drv.ms/p/s!Al2EP7ZW4ODXlCshpgnnX466m3_X

Maria Stareborn sustainabla business & communication Director från Unilever om hållbarhet som drivkraft för nya innovationer och värdeskapande.
https://1drv.ms/p/s!Al2EP7ZW4ODXlC8-UUHoLzHOYkBz

Nina Sandström
Kost & hållbarhetskonsult
Näringsjägarna
nina@naringsjagarna.se

Ämnen

 • Klimatfrågor

Kategorier

 • mat
 • matindustrin
 • nina sandström
 • naringsjagarna
 • miljö
 • kostrådgivare
 • kost
 • hållbarhet
 • hälsa
 • näringsjägarna

Näringsjägarna är ett initiativ och en plattform med inriktning på näringsrik mat, hälsa & hållbarhet. Bra mat till alla utan att välja bort livets goda! Vi bryr oss om den välmående människan & miljön. Vi vill förmedla kunskap & inspirera till en hållbar livsstil.

Presskontakt

Nina Sandström

Presskontakt Konsult och grundare