Pressmeddelande -

Ändring av firma på NASDAQ OMX Stockholm

Börsmeddelande
Börsmedlemmar 28/08

Glitnir Pankki Oy kommer att ändra firma till FIM Bank Ltd. Medlemsidentiteten GBF i SAXESS kommer inte att förändras. Dessa ändringar kommer att gälla fr.o.m. måndagen den 3 november, 2008.

Clearingidentiteten i VPC-systemet kommer inte att förändras i nuläget.

För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Stefan Pinter eller Mattias Hammarqvist på telefon 08-405 60 00.

NASDAQ OMX Stockholm

Ämnen

  • Ekonomi, finans