Pressmeddelande -

Aktier: Revidering av ” Rules for the Construction and Maintenance of the NOREX Exchanges’ All-Share, Sector and Benchmark Indices” (89/08)

Det gemensamma index regelverket inom NOREX har reviderats. Det reviderade regelverket kommer att finnas tillgängligt på OMX Nordiska Börs hemsida. Den nya versionen av ”Rules for the Construction and Maintenance of the NOREX Exchanges’ All-Share, Sector and Benchmark Indices” kommer att träda i kraft den 1 juli 2008. Följande punkter har ändrats: 1.4, 3.1, 3.2, 5.3.1, 5.4.1 samt 5.8

Ämnen

  • Ekonomi, finans