Pressmeddelande -

Avista: Handel i Bure Equity AB efter utdelning av aktier i AcadeMedia AB (251/08)


Fr o m den 12 november 2008 handlas Bure Equity AB efter utdelningen av aktier i AcadeMedia AB.

Villkor: Utdelning av AcadeMedia AB varvid tio (10) aktier i Bure Equity AB medför rätt till en (1) aktie i AcadeMedia AB ser. B
Handelspost: 1 aktie

Ämnen

  • Ekonomi, finans