Pressmeddelande -

Avista: Handel i Investment AB Öresund exklusive inlösenrätter (245/08)Fr o m den 6 november, 2008 handlas Investment AB Öresund efter exklusive inlösenrätter.


Villkor: Frivilligt inlösen. Varje aktieägare erhåller en (1) inlösenrätt per innehavd aktie och tio (10) inlösenrätter berättigar till inlösen av en (1) aktie i Investment AB Öresund mot 100 kronor
Handelspost: 1 aktie


Observera! Detta förutsätter ett godkännande av extrastämman den 5 november, 2008.

Ämnen

  • Ekonomi, finans