Pressmeddelande -

Avista: Handel Nocom AB ser. B efter omvänd split (87/08)

Fr o m den 14 maj 2008 handlas Nocom AB ser. B efter sammanläggning av aktier. Villkor: Sammanläggning i relation 1:10 Ny handelspost: 200 aktier Observera! Detta förutsätter godkännande från årsstämman den 6 maj, 2008.

Ämnen

  • Ekonomi, finans