Pressmeddelande -

Avista: Justering av Carnegie i samtliga OMX Stockholm index (254/08)


Nedanstående beslut är baserat på ett pressmeddelande från Riksgälden, daterat den 10 november, 2008, samt rådande handelsstopp i Carnegie. Riksgälden har övertagit de aktier som legat som pant för det stödlån som Carnegie tidigare erhållit från Riksbanken. Övertagandet av panten betyder att Riksgälden nu äger Carnegie Investment Bank AB och Max Matthiessen Holding AB.

Efter att inte fått in värderingar från tillfrågade marknadsaktörer i tillräcklig omfattning har NASDAQ OMX Stockholm i enlighet med regel 5.1 i "Rules for the Construction and Maintenance of the NOREX Exchanges' All-Share, Sector and Benchmark indices", beslutat att justera dagens stängningskurs för Carnegie till noll (0) i indexberäkningen. Beslutet gäller under förutsättning att handeln i Carnegie ej återupptas under innevarande handelsdag.

D. Carnegie & Co AB (CAR, SE0000798829) kommer att ha kursvärde noll i samtliga OMX Stockholm index till dess att ny information lämnas.

Ämnen

  • Ekonomi, finans