Pressmeddelande -

Avista: Justering av OMX Stockholm Benchmark index med anledning av Hexagons utskiftning av Hexpol aktier (120/08)

Med anledning av Hexagons utskiftning av Hexpol aktier, 10 aktier i Hexagon ger rätt till en aktie i Hexpol, kommer OMX Nordic Exchange Stockholm på Ex-dagen den 3 juni 2008 att exkludera Hexagon AB, i enlighet med "Rules for the Construction and Maintenance of the NOREX Exchanges´ All-Share, Sector and Benchmark Indices", regel 5.7.1 (Exclusion).

Hexagon ser. B (SE0000103699) kommer att utgå ur OMX Stockholm Benchmark index på ex-dagen den 3 juni 2008. Den 4 juni kommer Hexagon ser. B åter att ingå i OMX Stockholm Benchmark index, förutsatt att betalkurs registrerats på Ex-dagen.

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans