Pressmeddelande -

Avista: Zodiak Television AB till observationsavdelningen (114/08)

De Agostini Communications S.p.A har idag den 26 maj 2008 offentliggjort ett publikt erbjudande om förvärv till aktieägarna i Zodiak Television AB. Enligt gällande regelverk blir ett bolag noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm placerat på observationsavdelningen om bolaget är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande eller om en budgivare har offentliggjort sin avsikt att lämna ett erbjudande med avseende på bolaget.

Med anledning av det ovan anförda beslutar OMX Nordic Exchange Stockholm AB att handeln med aktierna i Zodiak Television AB (ISIN-kod SE0000374993 och orderboks-ID 1024) skall ske på observationsavdelningen.

Aktierna överförs fr.o.m. tisdagen den 27 maj 2008.

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans