Pressmeddelande -

Derivat: Avnotering av warranter (198/08)


Bifogade warranter förfaller i november 2008 och kommer därmed att avnoteras. Se även information om knock-out warranter som har avnoterats den senaste månaden.

Ämnen

  • Ekonomi, finans