Pressmeddelande -

Derivat: Förtydligande: Planerad justering med anledning av nyemission i Swedbank- fastställt värderingsintervall (56/08)

Notera att om VWAPex hamnar utanför intervallet används istället högsta eller lägsta intervallvärdet. Detta gäller även om VWAPex överstiger VWAPcum varpå det högsta intervallvärdet används.

Vänligen se bifogad fil för ytterligare information.

Ämnen

  • Ekonomi, finans