Pressmeddelande -

Derivat: Justering av warranter i Modern Times Group AB med anledning av kontantutdelning (73/08)

I samband med kontantutdelning i Modern Times Group AB kommer omräkning att ske av samtliga warranter avseende Modern Times Group AB. Omräkningen kommer att träda i kraft fr. o. m. torsdagen den 15 maj 2008.

 

För mer information avseende justeringen av warranterna vänligen kontakta respektive utgivare.

Ämnen

  • Ekonomi, finans