Pressmeddelande -

Derivat: Justering med anledning av nyemission i Swedbank (57/08)

Extrastämman i Swedbank godkände den föreslagna nyemissionen (1:2) varvid 2 befintliga stamaktier berättigar till teckning av 1 preferensaktie. Teckningspriset är SEK 48. Avstämningsdag är den 28 november, 2008. NASDAQ OMX Derivatives Markets har justerat utestående options- och terminskontrakt i Swedbank samt OMXS30 index.

Ämnen

  • Ekonomi, finans