Pressmeddelande -

Derivat: Justering till följd av extrautdelning i MTG (34/08)

Vid MTG AB's (MTG) årsstämma godkändes den av styrelsen föreslagna extrautdelningen på 10,00 kr. Avstämningsdagen är 19 maj, 2008. OMX Derivatives Markets har genomfört en justering av optioner och terminer i MTG.

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans