Pressmeddelande -

Derivat: Justering till följd av inlösenprogram i Scania (35/08)

Vid årsstämman i Scania AB (Scania) den 5 maj 2008 fastställdes styrelsens förslag om ett inlösenprogram varvid varje aktie i Scania berättigar till en (1) inlösenaktie som därefter blir föremål för obligatoriskt inlösenförfarande till inlösenkurs SEK 7,50. Avstämningsdag för inlösenprogrammet är den 20 maj, 2008. OMX Derivatives Markets har justerat utestående options- och terminskontrakt i Scania samt OMXS30 Index enligt bifogad fil.

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans