Pressmeddelande -

Derivat: Notering av certifikat utgivet av Svenska Handelsbanken AB (204/08)


Den 18 november 2008 kommer 1 st certifikat, utgivet av Svenska Handelsbanken AB (publ), att noteras på listan för certifikat. Instrumentet har registrerats vid VPC AB.

Utfärdare: Svenska Handelsbanken AB (publ)
Värdepapper: Certifikat av europeisk typ
Lösen: Automatisk kontant slutavräkning
Löptid: Från 18 november 2008 t.o.m. slutdagen
Market Maker: Svenska Handelsbanken AB (publ)

Ämnen

  • Ekonomi, finans