Pressmeddelande -

Derivat: Notering av certifikat utgivna av ABN AMRO Bank N.V. London Branch (82/08)

Den 23 maj 2008 kommer 4 st Open End certifikat utgivna av ABN AMRO Bank N.V, London Branch att noteras på listan för Certifikat. Instrumenten har registrerats hos VPC AB.

Utfärdare: ABN AMRO Bank N.V. London Branch
Värdepapper: Open End certifikat med möjlighet till inlösen på begäran av utfärdaren och innehavare
Lösen: Automatisk kontant slutavräkning
Löptid: Från 23 maj 2008
Market Maker: ABN AMRO Bank N.V. Stockholm Branch

Kontaktperson för ovanstående uppgifter: Sarune Galdikaite, SE-Banken, 08-763 53 21

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans