Pressmeddelande -

Derivat: Notering av certifikat utgivna av Nordea Bank AB (212/08)

Den 26 november 2008 kommer 2 st certifikat, utgivna av Nordea Bank AB, att noteras på listan för certifikat. Instrumentet har registrerats vid VPC AB.

Utfärdare: Nordea Bank AB
Värdepapper: Certifikat av europeisk typ
Lösen: Automatisk kontant slutavräkning
Löptid: Från 26 november 2008 t.o.m. slutdagen
Market Maker: Nordea Bank AB

Ämnen

  • Ekonomi, finans