Pressmeddelande -

Derivat: Notering av Turbowarranter utgivna av Carnegie Investment Bank AB (publ) (183/08)


Den 17 oktober 2008 kommer 7 st Turbowarranter, utgivna av Carnegie Investment Bank AB (publ), noteras på listan för Knock-out warranter. Instrumenten har registrerats vid VPC AB.

Utfärdare: Carnegie Investment Bank AB (publ)
Värdepapper: Turbowarranter av europeisk typ
Lösen: Automatisk kontant slutavräkning
Löptid: Från 17 oktober 2008 t.o.m. slutdagen eller tidpunkt för Knock-out händelse
Market Maker: Carnegie Investment Bank AB (publ)


Kontaktperson för ovanstående uppgifter: Warranter, Carnegie Investment Bank AB, 08-451 40 60 eller warranter@carnegie.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans